Kouzelné jaro a léto mají nejraději

Kouzelné jaro a léto mají nejraději

Děti trochu odrostou, maminky se vracejí do práce a jejich potomkům začínají první povinnosti. Zatím jen malé, ale přesto musí každé ráno v určitou hodinu vstát, za pomoci maminek nebo tatínků se obléci a jít do školky. Tam už na ně čekají kamarádi a paní učitelky. Zatím se ještě neučí, nepíší domácí úkoly a vzdělávání se odehrává velmi zábavnou a veselou formou. Ale už se připravují na první povinnosti a postupně také na život předškoláků.

Mateřská škola Okrouhlá na Karlovarsku se snaží, aby její nabídka byla co nejpestřejší a odpovídala činnostem a hrám dětí. Vzdělávání rozdělila do několika tématických celků, rozpracovaných do kratších integrovaných bloků. Ty jsou týdenní nebo čtrnáctidenní a v průběhu roku se doplňují a upravují. Podzimní příroda přináší veselé barvy, proto se první blok jmenuje Barevný podzim. Děti poznávají stromy a květiny, které se pomalu ukládají po horkém létě ke spánku. Sbírají barevné listy, kaštany a další podzimní přírodní materiál. Po podzimu přichází další roční období, které je charakterizováno slovy Pod sněhovou peřinkou. Sníh sice studí, ale přináší rostlinám vláhu a pokrývá louky, pole i lesy. A také se z něj dají dělat báječné koule. V zimě děti chodí sáňkovat, klouzat se na led a do ztichlé přírody. A také vědí, že po dlouhé a studené zimě s krátkými dny přijde Kouzelné jaro a léto. Na jaře všechno rozkvete, zavoní a včelky se rozlétnou na všechny strany. Ještě lepší je léto, kdy se dá chodit koupat a dny jsou tak skvěle teplé a dlouhé. Rodiče mají dovolenou, která dětem vždy přinese společné zážitky s rodinou a nová dobrodružství. Nemusí jít vždy o dlouhou cestu k moři, nové věci na děti někdy čekají kousek od jejich bydliště.

Mateřská škola v Okrouhlé má jen jednu třídu a nachází se na okraji malé obce. Děti si hrají ve třídě, odpočívají v ložnici, převlékají v šatně a obědvají v jídelně. K budově patří i rozlehlá zahrada s pískovištěm, altánem a dětským hřištěm. Protože sem dojíždějí i děti z okolních obcí, vyšel provozovatel autobusové dopravy vedení školy vstříc a umístil zastávku bezprostředně u školní budovy. Učitelka si děti hned po příjezdu autobusu vyzvedne a naopak v době, kdy už na ně čekají rodiče, je zase připraví na odjezd. Někteří kluci a děvčátka se svezou s rodiči autem po cestě do práce a odpoledne z práce.