Kdy se hodí jaký druh překladu? A kdy potřebujete překlad se soudním ověřením?

Kdy se hodí jaký druh překladu? A kdy potřebujete překlad se soudním ověřením?

Szimultán és konszekutiv tolmácsolás. Ne, nespletli jsme si jazyk tohoto článku. Úvodní větě jistě rozumí málokdo, je v maďarštině a doslova znamená Simultánní a konsekutivní tlumočení. Ukazuje nám, že v dnešním globalizovaném světě se s cizími jazyky setkáváme dnes a denně a je mnoho situací, kdy potřebujeme ověřený a spolehlivý překlad. Když je řeč o cizích slovech, je potřeba si také vysvětlit, co vlastně simultánní a konsekutivní tlumočení znamená a kdy se hodí využít které.

Konsekutivní tlumočení se někdy nazývá také tlumočení následné a znamená to, že projev je překládán po částech. Řečník tedy pronese pár vět, mnohdy to jsou i minuty rozhovoru, poté se odmlčí a nechá prostor tlumočníkovi. tento typ je vhodný především pro menší skupiny, například pro rozhovor obchodních partnerů. Setkání s delegací ale i pro obchodní schůzky. Oproti tomu simultánní tlumočení je vhodné pro větší konference a sympozia, u něj tlumočník nečeká, až řečník domluví, ale tlumočník v průběhu jeho řeči. Dále se ještě rozlišuje doprovodné tlumočení, kdy tlumočník doprovází své klienty například na obchodní cestě a pomáhá jim s vyřizováním všeho důležitého v cizím jazyce.

         

Když hledáte tlumočení z maďarského jazyka nebo tlumočení do maďarského jazyka, jako je tomu v úvodní větě tohoto článku, vždy byste se měli dívat na to, jaké všechny služby tlumočník nabízí a na jakou oblast se zaměřuje. Mnozí se kromě všeobecných překladů specializují například na oblast ekonomickou, technickou nebo právnickou. Pokud v zahraničí potřebujete doložit oficiální listinu, jako je například rodný list, osvědčení o dokončeném vzdělání nebo například výpis z rejstříku trestů, neobejdete se bez soudně ověřeného překladu. Na něj se specializují pouze někteří překladatelé a soudní tlumočník musí být jmenován krajským soudem. Jeho překlad je však ověřen kulatým razítkem, které zaručuje jeho důvěryhodnost.