Kdy dát dítěti odklad?

Kdy dát dítěti odklad?

Povinná školní docházka je v České republice oficiálně od šesti let věku. V tomto roce jsou děti dostatečně vyspělé na to, aby školní docházku zvládli. Přesto mnoho rodičů pro své ratolesti volí roční odklad a nástup do základní školy posouvají až na sedmý rok věku svého dítěte. Kdy je dobré opravdu školní docházku posunout a ve kterých případech dítěti další rok ve školce jenom ublíží?

U mnoha rodičů převládá názor, že odložením školní docházky svým dětem prodlužují bezstarostné dětství, ale zapomínají, že děti jsou od přírody zvídavé, dychtí po nových informacích a rády se učí novým dovednostem. Mnohdy se tak může stát, že natěšený předškolák, který dostane odklad, zcela ztratí motivaci a zájem o školu, bude se poslední rok ve školce jenom nudit a už v sobě znovu nenajde nadšení jít do školy. Proto je třeba dbát především na psychickou připravenost dítěte, na jeho zralost a motivaci. Jiní rodiče uvádí jako důvod výšku dítěte, mají strach, že je moc malé a spolužáci z něj budou mít srandu, nebo za důvod považují narození svého potomka v květnu, takže by měl jen čerstvě šest let při nástupu do školy. Ani tyto důvody nemusí být vůbec relevantní, opět záleží jen na zralosti dítěte.

A jak se pozná, že je dítě na školu připravené a co může být opravdovým důvodem pro odklad? Dítě, které je na školu připravené je vyspělé po všech stránkách, fyzické, psychické i sociální. Umí komunikovat a vyjadřovat se, v základních věcech je samostatné, dokáže soustředit pozornost, mělo by zvládat koordinaci oka a ruky a jemnou motoriku a samozřejmě mít rozvinutou schopnost se učit. Pádnými důvody pro odklad tak může být špatná výslovnost písmen, kvůli které učitel nedokáže určit, zda dítě nepozná písmenka, nebo je jen špatně vyslovuje. Sociální nezralost, kdy váš malý každé ráno při příchodu do školky pláče je také na uváženou, ve školce nemusí podávat výkony a snáze tak odloučení zvládne. Také je dobré zvážit zájem samotného dítěte o školu, pokud nejeví o novou aktovku zájem, ale raději si hraje, také je na pováženou, zda je připravené. Ohledně odkladu vám poradí v pedagogicko – psychologické poradně ale také při samotném zápisu na základní školu vám může být doporučen.