Každým rokem nový projekt

Každým rokem nový projekt

Celkem 45 žáků se učí v základní škole Velká Dobrá na Kladensku. Zřizovatelem nevelké školy je obec, děti od prvního do pátého ročníku jsou soustředěni do tří tříd. Protože někteří rodiče dojíždějí za prací a musejí z domova odjet mnohem dříve než kdy začíná vyučování jejich dětí, provozuje škola od půl sedmé ráno družinu. Rodiče se tak nemusejí obávat, že by se dětem po cestě do školy něco přihodilo. Vyzvednou si je mohou hned, jak jim to jejich povinnosti dovolí, nejpozději v 16 hodin.

Ve škole se učí podle vzdělávacího programu Česká škola. Důraz se klade na rozvoj znalosti mateřského jazyka, děti se učí číst a porozumět čtenému textu, komunikovat mezi sebou i s dospělými, rozšiřují si slovní zásobu a učí se samostatnosti. Aby byli připraveni na budoucnost, od prvního ročníku se učí také anglicky.

Každý školní rok je tématicky zaměřen na nějaký projekt. Děti tak mohly zažít Rok zvířete, Rok pohádek, Rok putování po Evropě, Cestování časem a Tajemný vesmír. Projekty se po pěti letech pravidelně opakují, aby děti poznaly všechna témata školního vzdělávacího programu.

Malý počet žáků ve třídách má jednu velkou výhodu. Učitelé se dětem mohou individuálně věnovat, reagovat na jeho tempo i zájmy. Výuka se tak stává mnohem efektivnější než je tomu ve velkých školách, kde má učitel na starosti plnou třídu. Spojení ročníků děti motivuje k rychlejšímu rozvoji sociálních dovedností, mladší spoustu dovedností okoukají od starších žáků. Ti se naopak naučí pomáhat mladším a respektovat jejich potřeby. Jak se učivo v jednotlivých ročnících probírá, starší děti poslouchají výklad, který slyšely před rokem, a učivo si opakují. Děti se učí beze spěchu a bez stresů. Těm se specifickými poruchami učitelé pomáhají dohnat probíranou látku, nadaným naopak učivo přidávají a motivují je k samostatné práci.

Celou výuku obohacují moderní pomůcky, počítače a interaktivní tabule, které učitelé při výuce používají.

O tom, že děti v základní škole Velká Dobrá dostávají kvalitní vzdělání svědčí to, že jsou úspěšní i na druhém stupni a v lepším průměru se umisťují ve srovnávacích celorepublikových testech.

Děti z Velké Dobré nesedí jen v lavicích, jezdí s pedagogy do divadel, planetária, navštěvují kulturní a historické památky, a také pořádají v prostorách školy řadu akcí.