Jezdí do světa už před maturitou

Jezdí do světa už před maturitou

Obchodní akademie jsou střední odborné školy, které poskytují úplné střední odborné vzdělání ekonomického směru. Studijní program je ukončený maturitní zkouškou. Na obchodních akademiích se vyučují všeobecné předměty jako je český jazyk, cizí jazyky, matematika, a odborné předměty jako účetnictví, ekonomika, informatika, právo, hospodářské výpočty a další. Kdysi se zde vyučoval také těsnopis a psaní na stroji. Vzhledem k tomu, že moderní technologie pokročily a texty je možné efektivně nahrávat nebo počítačově zpracovávat, byla výuka těsnopisu omezena. Stále se studenti učí zpracovávat písemnou komunikaci všemi deseti prsty, ale už na klávesnicích počítačů a ne na mechanických nebo elektrických psacích strojích.

První obchodní akademie byly německé, ale v roce 1873 je v českých zemích zřízena v Praze Českoslovanská akademie obchodní s vyučováním v českém jazyce. Další byla založena v Chrudimi a v Plzni.

Obchodní akademie Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 si po celou dobu své existence udržuje mezi školami tohoto typu velmi dobrou úroveň. Zapojuje se do mnoha mezinárodních projektů, ve kterých žáci absolvují např. odbornou praxi v zahraničních firmách, účastní se mezinárodních výměnných pobytů, podílejí se na tlumočení různých akcí. Jezdí se především do Anglie, Francie a německy mluvících zemí. Studenti si mohou díky spolupráci s jazykovou školou Eufrat udělat prestižní jazykové zkoušky z angličtiny a němčiny za zvýhodněných finančních podmínek.

Škola podporuje i sportovní aktivity žáků, pořádá lyžařské a turistické kurzy, a také sportovní soutěže. Studenti mají možnost udělat si ještě před maturitou státní zkoušky z psaní na klávesnici, k maturitnímu vysvědčení dostávají i mezinárodní doklad o kvalifikaci Europass. Nejlepší studenti získávají certifikát znalostí učebního programu Stereo.

Vybavení školy je nadstandardní, studenti mají k dispozici šest počítačových učeben, dvě učebny s interaktivní tabulí, dvanáct učeben s připojením na internet a dataprojektorem a speciální učebnu fiktivní firmy. Jazyky se vyučují v sedmi odborných jazykových učebnách.

Není proto divu, že studenti obchodní akademie v Plzni s přehledem vyhrávají různé soutěže a udivují poroty svými znalostmi.