Jejich budoucností bude gastronomie

Jejich budoucností bude gastronomie

Když se řekne Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 – Písnice, zasvěcení okamžitě vědí, o čem je řeč. V Písnici býval masokombinát a jeho přítomnost už předurčovala učně k řeznickému řemeslu. Dnes je masokombinát minulostí, už se v něm nebourá, ani nevyrábí uzenářské výrobky, přesto se do učiliště mladí lidé na obor řezník mohou hlásit. A také na další tříleté obory kuchař, kuchař-číšník a dvouleté nástavbové studium gastronomie.

Výuka na tříletých oborech je tvořena pravidelně se střídajícími jednotýdenními bloky teorie a praxe. Na teorii učni chodí do hlavní budovy střední školy a učiliště, na praxi do hotelů, restaurací, masokombinátů a supermarketů. Na praktické výuce jsou vedeni profesionály v oboru, mistry a učiteli praktické výuky. Získávají od nich pracovní návyky a začínají se orientovat na trhu práce. Někteří se tak dobře zapracují, že na svém učňovském místě získávají stálé zaměstnání.

Obě části výuky jsou doplňovány besedami, exkurzemi a semináři s odbornou tematikou nebo zaměřenými na prevenci. Učni také pravidelně jezdí na gastronomické veletrhy, například Salima, zúčastňují se akcí jako je Chef time fest. Smyslem účasti je držet krok s dobou a poznat nejnovější trendy v oboru. Další dovednosti žáci získávají přímo ve škole, která pro ně pořádá barmanské a baristické kurzy, kurz vyřezávání ovoce a soutěž Bramborák. Mohou se zapojit i do komerčních akcí a akcí u zákazníků, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli svoje řemeslo v praxi a mohli porovnat svoje dovednosti s těmi, kteří v oboru už delší čas pracují. Rádi se zúčastňují také takových soutěží, jako je Grilmánie a Hellman´s cup. A protože nejen studiem živ je učeň, další soutěže se netýkají přímo oboru, ale sportu a dalších aktivit, blízkých každému mladému člověku.

Řezníci-uzenáři se za tři roky naučí zpracovávat všechny druhy jatečných zvířat, zvěřinu, ryby, ošetřovat a skladovat maso a droby, vyrábět masné výrobky a zpracovávat tuky. Kuchaři jsou připraveni na soukromé podnikání v pohostinství, umějí přijmout suroviny do skladu, skladovat je, posoudit jejich jakost, technologickou úpravu a expedovat hotový výrobek. Absolventi oboru kuchař-číšník se mohou rozhodnout, které z profesí dají přednost, připraveni jsou pro obě.

Kdo nepochází z Prahy, nemusí se bát každodenního dojíždění, protože učiliště má svůj vlastní domov mládeže na Praze 4, nedaleko hlavní budovy školy.