Jednotřídky mají samé klady

Jednotřídky mají samé klady

Rodiče mnoha dětí v malých obcích řeší problém, že v místě bydliště není škola a kvůli vzdělání se svými dětmi musí dojíždět daleko. Pro děti je tak těžší najít si kamarády, se kterými by mohly po škole chodit ven, rodiče musí dřív vstávat a řešit dojíždění. To však netrápí občany obce Lipová, kteří mají základní školu přímo vedle obecního úřadu.

Základní a mateřská škola Lipová je školou rodinného charakteru. Jednu třídu zároveň navštěvují děti z prvního až pátého ročníku, jedná se tedy o školu jednotřídní. Jednotřídky mají mnoho výhod a naučí děti dovednostem, které by se jinde nenaučily. Stejně jako v reálném světě, kde se děti nepohybují pouze v kolektivu stejně starých dětí, tak i ve škole jsou společně prvňáci i páťáci. Starší děti se tak učí, že je třeba brát ohled na mladší a pomáhat jim a mladší se od starších mohou učit a požádat je o pomoc. Děti se tak zároveň učí spolupráci, kdy si musí pomoct navzájem, tak samostatnosti, kdy učitel vysvětluje látku ostatním. Jednotřídní vesnická škola také funguje téměř jako rodina, každý se učí podle svých schopností, děti nemají potřebu vzájemně soupeřit, ale naopak se učí si pomáhat. Učitelé taky mají v malé třídě na každé dítě více prostoru a mohou brát ohled na jeho individuální potřeby.

Děti ze základní školy v Lipové také velmi často jezdí na společné výlety a účastní se řady akcí. V jedné třídě se děti společně učí, mají k dispozici i počítačovou učebnu, školní tělocvičnu a na obědy chodí společně na obecní úřad. Nechybí ani školní družina a velká školní zahrada s prolézačkami. Škola svým žáčkům nabízí i řadu mimoškolních aktivit a zájmových kroužků.