Jděte studovat obory s perspektivou

Jděte studovat obory s perspektivou

lužby je oblast podnikání, která má velkou perspektivu. Mladí lidé, kteří se rozhodnou pracovat ve službách, rozhodně nebudou mít nouzi o pracovní uplatnění. Aby však ve svém oboru vynikli, měli by se na budoucí profesi velmi dobře připravit a naučit se spoustu věcí z oboru. Ideální možnost jim nabízí Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba. Je určena především těm, kteří se službám chtějí věnovat profesionálně nebo si otevřít živnost. Koncepce studia je proto zaměřena jak na teorii, tak na praxi. Teoretická výuka probíhá ve třídách, praxe ve střediscích odborného výcviku.

Zájemci o výuční list se mohou přihlásit na obory aranžér, kadeřník a prodavač.  Maturitní zkouškou jsou ukončené studijní obory kosmetické služby, fotograf, ekonomika a podnikání a masér sportovní a rekondiční. Jde o čtyřleté obory, poskytující úplné střední odborné vzdělání. Absolventi jsou připraveni vykonávat samostatnou činnost v oboru nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo i vysokých školách. Maturitu si mohou dodělat i učni, kteří získají výuční list. Po ukončení tříletého studia se mohou přihlásit na nástavbové studium, obor podnikání. Studovat lze jak denní, tak dálkovou formou.

Někdy se stane, že si žák vybere obor, který ho nebaví. Po vyučení začne pracovat a zjistí, že se ve výběru profese spletl. Nebo vystudoval obor, ve kterém je menší možnost uplatnění. Střední škola služeb nabízí těmto lidem možnost udělat si rekvalifikační kurz. Nabídka je opravdu zajímavá a ten, kdo by se chtěl naučit něco nového, rozšířit si obzory a dovednosti, má šanci. Může si vybrat z oborů kadeřník, kosmetička, sportovní masáž, fotoreportér, vizážistka, švadlena, aranžér v maloobchodu. Úžeji zaměřené jsou kurzy na prodlužování vlasů, zhotovování sukní a halenek, šička interiérového vybavení a zhotovování dámských kostýmů.

O tom, jak jsou učni a studenti střední školy služeb šikovní, se může přesvědčit široká veřejnost. Škola má totiž svoje provozovny, kde si můžete nechat ostříhat, nabarvit a upravit vlasy, kam můžete jít na kosmetiku nebo masáž. A také se nechat vyfotografovat nebo si objednat aranžérské služby.