I v práci je zdraví na prvním místě

I v práci je zdraví na prvním místě

Každý, kdo někdy pracoval, se s tím nejspíš setkal. Běžnější je to při manuálních a fyzicky náročných pracích, ale povědomí bychom o tom měli mít, i když sedíme za kancelářským stolem. Zaměstnanci se s tím setkávají jakožto s povinným a nepříjemným školením a zaměstnavatelé zase jako s povinností toto školení zajišťovat. Je to právě bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zkráceně BOZP, kterou by všichni pracující měli znát.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zahrnuje v podstatě veškerá pravidla a rizika týkající se výkonu práce. BOZP zahrnuje návod, jak správně vykonávat zadanou práci, jak se zachovat v případě zranění našeho či kolegy, na jakých pracovištích se zdržovat a jakým se naopak vyhýbat, nutné pracovně lékařské služby, bezpečnostní značení a signály, hygienu, management rizik a v neposlední řadě školení zaměstnanců a dalších osob.

Každé BOZP je šité na míru jednotlivým firmám a povolání. Zaměstnanci, kteří pracují například ve skladu a jejich každodenní chléb je práce s pomocnými stroji, se učí především bezpečné práci a správnému používání právě těchto strojů a pomůcek. Lidé, kteří jsou denně v kontaktu s různými chemikáliemi a nebezpečnými látkami jsou zase školeni hlavně na jejich správné užívání a první pomoc při zásahu danou chemikálií. Naopak pro lidi, kteří deno denně pracují na stavbě a obsluhují bagry, by asi nebylo příliš platné školení o správném sezení a osvětlení při práci s počítačem, které má předcházet bolestem zad a problémům s očima.

Každá práce je svým způsobem jedinečná a bohužel také nebezpečná. BOZP nechrání jen zaměstnance, ale také zaměstnavatele. V případě úrazu zaměstnance je zaměstnavatel „krytý“ právě tím, že své zaměstnance patřičně vyškolil a poučil o bezpečné práci. V opačném případě by mu hrozil postih. Zaměstnancům zase, i když se jim většinou zdá školení zbytečné, nudné a o mají pocit, že jeho pravidel by se dopídili i zdravým selským rozumem, může každopádně pomoci případným zraněním předcházet.

Školení a znalost bezpečnosti práce je většinou jednou z méně příjemných záležitostí, ale měli bychom mít na paměti, že zdraví, je to nejdůležitější co máme a měli bychom tedy udělat vše proto, abychom si ho zachovali.