Ekologická výchova už ve školce

Ekologická výchova už ve školce

Rodiče, kteří bydlí v Praze 5 – Jinonicích a mají děti předškolního a školního věku, mají v mnohém ulehčenou situaci. Starší děti mohou zapsat do Tyršovy základní školy a menší děti do stejnojmenné mateřské školy. Prvorozené děti se tak mohou postarat o své mladší sourozence a doprovázet je do školy i ze školy.

Historie školství v Jinonicích má dlouhou tradici, škola tady byla založena už v roce 1714. V roce 1739 byla postavena nová budova, do které chodily i děti ze sousedních Butovic. Byla tam tehdy jen jednotřídka, ale na svou dobu dobře vybavená. V roce 1931 začala v Jinonicích vyrůstat úplně nová moderní škola, která byla u příležitosti 100. výročí narození zakladatele Sokola pojmenována Tyršova obecná škola. V létě 2007 prošla hlavní budova rekonstrukcí, stala se bezbariérovou a tím i přístupnou pro tělesně postižené děti. Mateřská škola se přestěhovala do jiné budovy s velkou, nově upravenou zahradou a byla zahájena výstavba pavilónu pro první stupeň a školní družinu.

Základní škola je zapojena do programu Ekoškola, vyhlášeného v roce 1995. Cílem je zapojit mladé lidi do problémů společnosti, spojených s životním prostředím a udržitelným rozvojem na místní úrovni. Žáci pod vedením učitelů šetří vodou, elektrickou energií, třídí odpad a navrhují úsporná řešení, která pomáhají snižovat ekologický dopad školy na životní prostředí. Jsou motivováni k tomu, aby sbírali papír, plastová víčka, hliník, vybité baterie, drobný elektroodpad a učili se dobře hospodařit. Předpokládá se, že svoje návyky přenesou do rodin a zachovají si je i tehdy, až se osamostatní.

V Tyršově škole jsou děti vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti, v rámci školního parlamentu se podílí na řešení problémů, spojených s chodem a provozem školy. Po vyučování mají možnost chodit do zájmových kroužků, a to řemesel a kutilství, vědy, výtvarného kroužku, do keramiky, gymnastiky, rytmiky, in-line bruslení a angličtiny.

Výchova k ekologii začíná už v mateřské škole, a to hravým způsobem. I tak se děti o přírodě a různých jevech v ní hodně dozvědí.

Děti se ve škole také stravují, jídelníček ve školní jídelně je sestavován podle všech zásad racionální výživy, objevuje se na něm často objevuje zelenina, ovoce, dbá se na dodržování pitného režimu.

Školní družina svým provozem reaguje na pracovní povinnosti rodičů, je otevřena už od sedmé hodiny ranní do půl šesté večer.