Dvoutřídní škola pro nejmladší

Dvoutřídní škola pro nejmladší

V Milovicích u Hořic stojí budova školy na stejném místě už pěknou řádku let. Kdysi tady bývala fara, ale už v roce 1735 tady vyučovali učitelé z rodu Vávrů. Práci s dětmi milovali, učili je číst, psát a počítat. A také vyučovali náboženství a vedli děti k hudbě. Jana a Jiřího Vávru později vystřídali další učitelé, kteří vychovali řadu generací. Od roku 1939 žáci od 6. tříd začali dojíždět za výukou do Hořic. Oživení činnosti školy nastalo v polovině padesátých let minulého století, ale v roce 1978 se škola na konci školního roku zavřela. Od září už musely milovické děti dojíždět do Hořic. Od dalšího školního roku budovu využívali žáci ze Základní školy Na Daliborce, kteří sem z Hořic dojížděli, protože se jejich školní budova opravovala a modernizovala. V září 1992 byla škola v Milovicích znovu slavnostně otevřena.

Milovická základní škola byla v počátcích svého vzniku jednotřídní, v roce 1870 se stala obecnou. V průběhu dalších let se počet žáků zvyšoval a škola byla rozšířena na dvojtřídní a trojtřídní. Chodily sem nejen místní děti, ale také chlapci a děvčata z okolních obcí, z Bříšťan, Ostrova, Třebnouševse a Vinice. V letech 1880 až 1904 se v Milovicích vzdělávalo kolem dvou set dětí. Po druhé světové válce se počet školáků opět snížil a škola se znovu stala jednotřídní. Od roku 1954 se o školu staral ředitel Josef Nechanický, ze jeho působení se prakticky každý rok něco opravilo nebo vylepšilo. Byla vyměněna okna, proběhla rekonstrukce elektřiny, děti dostaly nové školní hřiště. V roce 1978 byla škola opět uzavřena, protože počet žáků klesl na dvě desítky. Mnohé rodiny se školou povinnými dětmi totiž v té době odešly za pracovními příležitostmi do měst. Znovu byla škola otevřena v roce 1992, v současné době se tady vyučuje ve dvou třídách s pěti postupnými ročníky. Soužití mladších a starších dětí v jedné učebně má na děti dobrý vliv. Starší pomáhají mladším, mladší se učí od starších a jsou na svůj věk mnohem samostatnější a vnímavější než děti, které jsou stále jen se svými vrstevníky.

Součástí školy je školní družina, děti se ve škole mohu i naobědvat, jídlo se sem dováží ze Střední průmyslové školy kamenické a sochařské z Hořic. Učitelé se v dětech snaží vychovávat pozitivní vztah ke škole, dávají jim možnost vždy v něčem vyniknout. Učí je pečovat o zdraví, otevřeně komunikovat a chránit životní prostředí.