Dorty od učňů z Litovle jsou vyhlášené

Dorty od učňů z Litovle jsou vyhlášené

Profesní vzdělání v učebních oborech cukrář, kuchař – číšník, elektrikář, výrobce potravin: pivovarník a sladovník a výrobce potravin: mlékař poskytuje střední škola v Litovli. Absolventi tříletých oborů si mohou doplnit úplné střední vzdělání dvouletým nástavbovým studiem zakončeným maturitou. Střední odborná škola Litovel je zapojena do evropských projektů, z nichž získává prostředky na vybavení moderními technologiemi. Ve škole byla vytvořena nová učebna pro výuku nápojové gastronomie a stolničení. Žáci si tam rozšiřují svoje dovednosti v míchání nápojů, someliérství a baristice.

Protože nejen prací živ je student, škola se stará svým žákům také o bohaté sportovní vyžití, kvalitní ubytování a stravování.

Hlavní budova školy byla postavena už v roce 1870 a je nejstarší školní budovou v Litovli. Dnes už by ji ale první studenti určitě nepoznali. Učí se tady budoucí pracovníci gastronomie, potravinářských oborů a také elektrikáři.

Tříletý učební obor elektřikář umožňuje absolventům provádět výrobní, montážní a diagnostické práce včetně instalací slaboproudých elektronických zařízení. Nosný program je zaměřený na číslicovou elektroniku v oblastech spojených se službami a technickým servisem zabezpečovacích, signalizačních a kontrolních zařízení.

Obor cukrář je určen pro mladé lidi s uměleckými sklony a fantazií. Absoventi oboru pracují jak ve specializovaných provozovnách, tak ve velkých hotelech. Výuka cukrářství v Litovli má dlouhou tradici a důkazem její kvality je řada ocenění z významných soutěží.

Pro zájemce o obor kuchař – číšník je důležité mít dobrou paměť, kultivované vystupování a organizační schopnosti. Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků, aby byli absolventi schopni pracovat i v podnicích s mezinárodní klientelou. Učni mají možnost během studia absolvovat barmanský kurz, vedený předními barmany.

Absolventi oboru pivovarník – sladovník se dokonale vyznají ve všech fázích výroby piva, mlékaři budou připraveni obsluhovat výrobní linky na zpracování mléka a mléčných výrobků.