Dítě si po škole potřebuje vydechnout

Dítě si po škole potřebuje vydechnout

Mnoho rodičů musí pracovat od rána do večera a stojí před problémem, co se svým dítkem, poté co skončí ve škole. Sám doma by žák prvního stupně základní školy rozhodně neměl zůstávat, zájmových kroužků je omezený počet, a ne každé dítě, chce do nějakého chodit a hlídání bývá finančně náročné. Někteří rodiče mají snahu děti přihlásit hned do několika zájmových kroužků a vozí je z jednoho do druhého. Chtějí malému zajistit dostatek pohybu ve sportovním kroužku, rozvíjet jeho hudební znalosti v hudebce, a hlavně být si jistí, že jejich díte tráví čas v dobré společnosti a rozvíjením svých znalostí. Při vší tom shonu ale nezapomínají, že dítě může začít přemíra kroužků unavovat, bude je brát jako povinnost na kterou se nebude těšit a bude nešťastné. Děti také potřebují jistou volnost, ovšem v nízkém věku je to organizovaný volný čas pod dozorem.

Většina základních škol tak poskytuje možnost své dítě přihlásit do školní družiny. Ve družině si děti po škole odpočinou, mají čas si pořádně pohrát s kamarády a díky odpoledním procházkám i dostatek čerstvého vzduchu a přirozeného pohybu. Pro rodiče, kteří nemohou zabezpečit hlídání dítěte po odpoledních jsou družiny opravdovou záchranou. Ve družině si děti hrají, odpočívají a mají prostor získávat sociální dovednosti, poznávat svět a hledat si kamarády. Také se ale vzdělávají, a to formou volnočasových aktivit, že ani nepoznají, že se učí. Učitelky se také snaží děti trochu vychovávat a funkce družiny doplňuje výchovně vzdělávací funkci školy i rodin. Vychovatelky také přihlížejí na individuální potřeby a nálady dětí a do ničeho je nepřesvědčují a jsou schopné program upravit podle dětí, které skupinu navštěvují. Pro vývoj mladších dětí může být družina vhodným prostředím, kde si mimo školu budou osvojovat základní sociální dovednosti a budou mít místo, kde se mohou vzdělávat tak, aby je to bavilo.