Desatero předškoláka aneb co má budoucí prvňák umět

Desatero předškoláka aneb co má budoucí prvňák umět

Zápisy do škol jsou právě v plném proudu, někde u proběhly, jinde na předškoláky teprve první kontakt se školou čeká. Právě teď je tedy nejvyšší čas si udělat jasno v tom, co by budoucí školáčci měli před nástupem do školy umět, aby vše zvládali levou zadní. Doporučení vydalo samotné ministerstvo školství, a proto ono desatero pro rodiče dětí předškolního věku je zcela univerzální a platné vesměs pro všechny školy. Ale nelekejte se, dítko rozhodně nemusí umět počítat do sta a ovládat celou abecedu, aby mohlo nastoupit do první třídy, to ho koneckonců má první rok ve škole naučit. Řeč je o základních dovednostech jako je fyzická i psychická vyspělost, samostatnost a komunikace.

Co je tím přesně myšleno? Každý bod z desatera zní v úřední mluvě možná příliš složitě a děsivě, hned první bod: “Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze” se zdá být těžko srozumitelný. Jednoduše řečeno je tím však myšleno, že váš potomek má rozvinutou základní motoriku, zvládne chytit míč, stát na jedné noze, najíst se příborem nebo se vysmrkat. A stejně jako tento bod je ve výsledku zcela logický a přirozený a nejsou za ním schované žádné složitosti, tak je to i se všemi ostatními.

Další body ve zkratce hovoří postupně o tom, že by dítě mělo zvládat odloučení od rodičů, vystupovat samostatně a zvládat dodržovat daná pravidla. Dále potom hovoří o základních komunikativních dovednostech, kam se řadí schopnost vyprávět jednoduchý příklad, bavit se souvisle s ostatními nebo se jednoduše podepsat. Čtvrtým bodem na seznamu je jemná motorika, kam se řadí držení tužky a víc asi není třeba popisovat.

Sluchové a zrakové vjemy zaujímají páté místo v desateru a mezi ty patří poznávání barev nebo vytleskávání slabik. Základní matematika jako počítání na prstech a jednoduché příklady jsou bodem šest. Soustředění a chuť se učit je další bod a po něm následuje základní sociální vnímavost a schopnost pracovat ve skupině. Bod devět obsahuje zájem dítěte o dění kolem něj, jako jsou obrázky, zvířata nebo jednoduché kulturní akce a schopnost o nich povědět. Poslední bod je na popis trochu složitější ale v podstatě znamená základní orientaci ve světě, že dítě ví, jak se kde chovat, zvládne se chovat bezpečně a poradí si s běžnými situacemi.