Čtyři školy v jedné budově

Čtyři školy v jedné budově

Na jedné adrese v Příbrami najdou rodiče hned několik škol – mateřskou, základní, praktickou a odborné učiliště. Škola se nachází v centru města a je určena přednostně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Svým rozsahem je ojedinělá v rámci celé České republiky, základní vzdělání poskytuje dětem s logopedickými vadami a s lehkým, středně těžkým i těžkým mentálním postižením. Součástí školy je i mateřinka a základní škola při Dětské léčebně v Bukovanech, kde je jedno oddělení mateřské školy pro dvanáct dětí a dvě třídy základní školy.

Dětem s logopedickými vadami se na prvním stupni základní školy věnují velmi intenzivně pedagogové a logopedi a dělají vše pro to, aby se výslovnost jejich svěřenců zlepšila natolik, že se budou moci zapojit do výuky na druhém stupni běžné základní školy. Žáci s lehkým mentálním postižením na škole získají základní vzdělání a po jejím ukončení mohou dál pokračovat na středních školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci se závažnějším postižením se v Příbrami vzdělávají plných deset let. Učitelé rozvíjejí jejich rozumové schopnosti, snaží se je naučit samostatnosti a soběstačnosti, aby v dalším životě obstáli. Po ukončení základního vzdělání mohou tyto děti postoupit na jednoletou nebo dvouletou Praktickou školu. Přípravný stupeň speciální základní školy je určen pro děti s těžkým zdravotním postižením ve věku od čtyř do sedmi let. Po dobu tří let se tady děti připravují na to, aby úspěšně zvládli školní přípravu na speciální základní škole.

Na tříleté učební obory typu E, ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem se mohou mladí lidé hlásit do pěti oborů – Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, Prodavačské práce, Strojírenské práce a Zednické práce. Do těchto oborů jsou přijímáni žáci všech typů základních škol s ukončeným povinným vzděláním a zdravotní způsobilostí pro daný obor. Dále škola nabízí roční nebo dvouleté studium na Praktické škole pro žáky se zdravotním postižením. Obě studia jsou ukončena závěrečnou zkouškou, absolventi najdou uplatnění podle svých individuálních dovedností při pomocných pracích ve výrobě a v chráněných dílnách.