Co je to rekvalifikace? Pro koho je dobrá a jak postupovat?

Co je to rekvalifikace? Pro koho je dobrá a jak postupovat?

V dnešním turbulentním světě může během pár let zaniknout kdejaká profese. Přicházející automatizace průmyslu i postupný odklon od uhelné energetiky připraví o práci tisíce lidí, proto je nejvyšší čas uvažovat o budoucnosti. Rekvalifikace je důležitý proces, který umožňuje lidem získat znalosti a dovednosti pro výkon nového zaměstnání. Jak taková rekvalifikace probíhá? Kdy je čas o ni žádat? Kdo za rekvalifikaci platí a kdo vydává potvrzení o rekvalifikaci? Nejen na to si dnes odpovíme.

Co je to rekvalifikace

Rekvalifikace znamená jak získání úplně nové kvalifikace osoby v doteď neznámém oboru, tak rozšíření dosavadní kvalifikace v současném zaměstnání, i její udržování a obnovování. Rekvalifikace je součástí aktivní politiky zaměstnanosti státu. Rekvalifikace je vhodná pro kohokoliv v jakékoliv životní fázi. Lidé si ji často spojují s osobami bez zaměstnání nebo v seniorním věku, ale je naprosto v pořádku, a dokonce žádoucí, se během života vzdělávat a klidně změnit profesní dráhu. Díky rekvalifikaci se stanete na dynamickém trhu konkurenceschopnějšími a budete mít vyšší šanci na nové, lépe ohodnocené zaměstnání. Pomocí rekvalifikace můžete navíc propojit svůj současný obor s jiným, a stát se tak žádanějšími. Širší pole profesní působnosti je mimo jiné prevencí proti syndromu vyhoření.

rekvalifikace

Jak probíhá rekvalifikace

Jak dlouho a jak kurzy rekvalifikace trvají? Délka kurzů je různorodá, typicky ale trvají 3 až 6 měsíců. Obecně je rekvalifikace velmi rychlým způsobem vzdělávání, při kterém se během pár týdnů naučíte to, co za roky ve škole. Akreditované rekvalifikační kurzy propojují pomocí praktických příkladů nabyté teoretické znalosti s praxí. V současné době naleznete pestrou paletu nabízených kurzů napříč celou republikou, mezi nejvyhledávanější patří rekvalifikace v oboru IT nebo personalistiky či kurzy účetnictví i masérství. Pro úspěšné absolvování kurzu musíte splnit stanovenou docházku (80 % lekcí) a složit závěrečnou zkoušku, která ověří vaše znalosti a dovednosti. Výuka zpravidla probíhá v různých termínech, z nichž si vyberete vám vyhovující.

Po úspěšném absolvování obdržíte osvědčení o rekvalifikaci, které slouží jako potvrzení úspěšného studia podobně jako třeba maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom. Kdo jej vydává a na jak dlouho? Osvědčení o rekvalifikaci vydává akreditovaný poskytovatel kurzu, toto potvrzení má neomezenou platnost a je uznávané celostátně. V tom se liší rekvalifikační kurzy od těch vzdělávacích, které často nejsou ani zakončené zkouškou, nepotřebují speciální akreditaci a na závěr vydávají pouze certifikát o jejich absolvování.

rekvalifikace

Kdo (si) platí za rekvalifikaci

Rekvalifikační kurzy si buď platíte sami nebo je může v některých případech hradit Úřad práce. Pokud chce člověk absolvovat rekvalifikační kurz hrazený Úřadem práce, musí být zdravotně způsobilý, vedený v evidenci a rekvalifikace musí být potřebná a účelná. V současné době hradí Úřad vybrané kurzy lidem zapsaným jak do evidence uchazečů o zaměstnání, tak do evidence zájemců o zaměstnání. Z evidence zájemců o zaměstnání je možné nechat se ihned po absolvování kurzů vyškrtnout, k ničemu vás nezavazuje, pouze otevírá nové možnosti. Čerpat můžete až 50 000 korun během tří let, výběr kurzů je však značně omezený a jedná se pouze o kurzy digitálních dovedností.

Zásadně větší výběr rekvalifikačních kurzů mají samoplátci. Pokud se chcete vyhnout náročné administrativě a mít při výběru rekvalifikačního kurzu skutečně volnou ruku, pak zvažte, zda si jej nezaplatit sami. Tato možnost má nespočet výhod, a především minimum omezení, ale rekvalifikační kurzy nejsou levnou záležitostí a rozhodně si je nemůže dovolit každý.

Rekvalifikace může být prováděna i u zaměstnavatele v zájmu dalšího pracovního uplatnění zaměstnanců. Taková rekvalifikace probíhá na základě dohody o rekvalifikaci, uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel může uzavřít o rekvalifikaci zaměstnanců dohodu s Úřadem práce, poté mu totiž mohou být částečně hrazeny náklady rekvalifikace zaměstnanců a náklady s ní spojené. Rekvalifikace zaměstnanců probíhá v pracovní době a za tuto dobu náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

kurzy rekvalifikace