Chcete sudovat na střední škole diplomacii nebo právo? Pak je BEAN jasnou volbou!

Chcete sudovat na střední škole diplomacii nebo právo? Pak je BEAN jasnou volbou!

I když je letošní školní rok v mnohém opravdu netradiční, některé věci zůstávají stejné jako vždy. Například to, že deváťáci by se měli co nejdříve rozmyslet, kam chtějí směřovat ve svém dalším studiu. Při běžné situaci by teď střední školy nabízely dny otevřených dveří. Jelikož je situace letos jiná než obvykle, pojďme si střední školu a gymnázium BEAN ve Staňkově představit zatím alespoň virtuálně. V lednu se na ni snad už budete moct jít podívat i osobně, a to ve vypsané sobotní termíny odpoledne.

Soukromá střední škola a gymnázium byla založena v roce 1995 ve Staňkově, malém městečku v okrese Domažlice. V současné době škola učí denní, dálkové i pomaturitní studium. Na celé škole panuje rodinná atmosféra. Výuka probíhá v menších třídních kolektivech a pedagogové se tak mohou věnovat jednotlivým studentům. Individuální studijní plány tu nejsou ničím neobvyklým. Pedagogové se snaží podporovat a rozvíjet individuální zájmy studentů a tím je připravit na jejich budoucí profesní dráhu.

Gymnázium Staňkov nabízí čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Předměty jsou všeobecně zaměřené a studium je tak skvělou přípravou na vysokou školu. Také obchodní akademie je zakončená maturitou a studenti si tu ve třetím ročníku mohou vybrat z mnoha zaměření. Nejvíce zajímavým zaměřením, které představuje určitou prestiž, je jistě studijní zaměření provoz diplomatických služeb. Výuka je rozšířena o předměty diplomatický protokol, rétorika a třetí cizí jazyk. Dalším prestižním oborem je poté veřejná správa a právo. mezi další obory které škola nabízí se poté řadí cestovní ruch a počítačová grafika. Pro dobré uplatnění na trhu práce je tu možné studovat učební obor kominík a získat praktické dovednosti. mimo široké nabídky denního studia je možné na této škole studovat také dálkové a pomaturitní studium. V rámci celoživotního vzdělávání poté střední škola a gymnázium BEAM spolupracuje s Úřadem práce v Domažlicích a nabízí rekvalifikační kurzy ve 20-ti oborech.