Angličtina už od 18 měsíců

Angličtina už od 18 měsíců

Přáli byste si, aby vaše dítě mluvilo anglicky už v době, kdy půjde do první třídy? Česko – anglická mateřská školka KinderGarten vašemu potomkovi přinese kvalitní jazykovou vybavenost a tu nejlepší přípravu na základní školu. Zápis probíhá v průběhu celého kalendářního roku od věku dítěte již 18 měsíců. Rodiče si mohou vybrat školku anglickou nebo česko-anglickou. Přitom se nemusejí obávat, že by jejich dítě bylo nadměrně přetěžované. Děti si budou ve školce hlavně hrát a  do výuky i všech přidružených aktivit budou vtaženy hravou formou.

Strategií firmy, která síť školek v České republice založila, je neustálá inovace a hledání nových podnětů. Velký důraz je kladen především na rozvoj intelektuálního potenciálu dětí. Z tohoto důvodu MŠ Little Gate již několik let spolupracuje s Dětskou Mensou a  je zařazena do jejího seznamu oficiálně spolupracujících školek, dlouhodobá a oboustranně přínosná je i spolupráce s Centrem dětského nadání.

Ve školkách je cizojazyčné prostředí, které dítě brzy začne vnímat jako přirozené. Vzdělávací program je určený pro děti všech národností, vychází se z předpokladu, že jazyková příprava je nejlepší investicí do budoucnosti mladého člověka. Podle různých studií je studium jazyků již od útlého věku velmi efektivní a ve výsledku finančně méně náročné než pozdější jazykové kurzy nebo pobyty v zahraničí. Velmi se osvědčila kombinace českého lektora s rodilým mluvčím, která se jeví jako ideální seznámení z cizím jazykem.

V nabídce školek jsou rozmanité zájmové kroužky –  dramatický, pohybový, hudební a výtvarný, jóga, ale také lekce  tenisu a plavání. V rámci výuky se počítá také s takovými nadstandardními aktivitami jako je logopedická prevence, menzovní testování dětí, tématické výlety a  divadelní představení.

Po celý den je dětem poskytována kvalitní a vyvážená strava, která se připravuje speciálně pro děti předškolního věku. Postaráno je i o ty děti, které mají nějaké dietní omezení nebo individuální stravovací návyky. Učitelé dbají také na to, aby děti dodržovaly pitný režim, jehož základem je neperlivá voda, neslazené nápoje případně ovocné čaje a mléko či kakao.

Třídy s malým počtem dětí zajišťují nejen  dostatek prostoru, ale také času a péče, který učitel může každému z dětí věnovat. Velká zahrada a příroda kolem školky zase dává dětem možnost dostatečného vyžití i mimo prostory školky.