A k čemu mi ta matematika bude?

A k čemu mi ta matematika bude?

Mnoho žáčků, když nešťastně sedí nad úkolem do matematiky, snaží se sčítat, odčítat a násobit, později potom počítat složitější příklady a rovnice, si pokládá onu známou otázku “A k čemu mi to bude dobré?”. U jednoduchých příkladů jako sčítání a odečítání nebo násobení je to jasné, s touto jednoduchou matematikou se setkáváme denně v obchodě, když přemýšlíme kolik čeho koupit a kolik to bude stát. U těžších příkladů už tato otázka už nemá tak jednoduchou odpověď.

Žijeme ve složité době a právě díky pokročilé matematice je možné uskutečňovat většinu složitých technických řešení. Samotné počítače by bez matematiky nemohly fungovat, a když chce někdo pochopit svět kolem nás, bez matematiky se neobejde. Pokud vaše dítě patří k těm, koho matematika baví a fascinuje, bylo by škoda jeho nadání nerozvíjet. Díky tomu se mu otevře cesta k mnoha profesím, a když už na základní škole bude chodit do třídy s rozšířenou výukou matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a informatiky, s jeho budoucností si nemusíte dělat starosti.

K výuce matematiky je třeba však přistupovat systematicky a nemá cenu děti do ničeho nutit. Pokud se v tomto předmětu nenajdou, tlačit je do něho na sílu kvůli jejich budoucnosti rozhodně nic nepřinese. Proto nechte děti rozhodnout samotné, jestli chtějí chodit do školy, kde je rozšířená výuka matematiky. Mnohdy také pro přijetí do takovéto třídy musí splnit testy. Matematika však mimo jiné rozvíjí i samostatnost, logické myšlení, posiluje paměť, pomáhá lépe rozumět souvislostem ale i číst “mezi řádky” což je nezbytné u slovních úloh. A když v ní člověk najde zalíbení tak přináší i radost z každého vyřešeného příkladu.