Žít dál podle svých zvyklostí

Žít dál podle svých zvyklostí

V životě se někdy člověk dostane do situace, kdy potřebuje pomoc od svého okolí. Rodina nemusí vždy dobře fungovat nebo žije daleko. Často se oporou osamělým a nemocným lidem stane charitativní organizace.

Charita Nový Hrozenkov byla založena v roce 1992, je účelovým zařízením Římskokatolické církve a působí v sedmi obcích pohraničního regionu Valašska. Jejích služeb užívají obyvatelé obcí Hovězí, Huslenky, Zděchov, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice.

Přestože jde o církevní organizaci, charita poskytuje služby všem potřebným bez rozdílu, bez ohledu na věk, barvu pleti a vyznání. Je to například pečovatelská služba, půjčovna kompenzačních pomůcek, doprava, asistenční služba, denní stacionář, domácí zdravotní péče, hospicová péče, odlehčovací služba a rehabilitace. Pracovníci charity vyjíždějí do domácností lidí, jejichž zdravotní stav se náhle zhoršil, obstarají běžné úkony, pomohou s osobní hygienou, dovezou stravu, uklidí, případně dovezou k lékaři. Člověk tak může setrvat ve svém bytě, aniž by se musel stěhovat do zařízení sociální péče a žije dál tak, jak byl zvyklý. Služba je přizpůsobována potřebám klientů, každý se sám může rozhodnout, do jaké míry ji bude využívat.

V charitě si lidé mohou půjčit kompenzační pomůcky, polohovací lůžka, antidekubitní matrace, invalidní vozíčky, mobilní WC, chodítka a další předměty, a to na krátkou i delší dobu.

Poskytovatelé sociálních služeb si u charity půjčují nízkopodlažní autobus, do kterého se vejde šestnáct cestujících nebo šest vozíčkářů. Lidé, kteří by se jen s obtížemi dokázali přepravit v prostředcích veřejné dopravy, tak mohou jet na výlet nebo zájezd, navštívit kulturní nebo společenskou akci, koncert, divadelní představení, nebo si jen tak zajet do přírody. Doprovodit je mohou osobní asistenti. Ti pomáhají nemohoucím s činnostmi, které by si za normálních okolností dokázali obstarat sami. Chodí třeba na nákupy, doprovázejí na vycházky, venčí pejska nebo se starají o jiná domácí zvířata.

Komu služby asistenta nebo pečovatelské služby nestačí, může využít pobytu v denním stacionáři. Kromě veškerých služeb se zbaví pocitu samoty, opuštěnosti a zbytečnosti.