Žijí moderně, ale tradice dodržují

Žijí moderně, ale tradice dodržují

Obec Vidonín leží mezi obcemi Heřmanov, Nová Ves a Radňoves na Českomoravské vrchovině, v okrese Žďár nad Sázavou. První zmínka o této nevelké vesnici, kde dnes žije kolem 170 obyvatel, se objevila už v roce 1354, kdy vznikl zemanský statek vladyků z Vidonína. Ten patřil rodu až do 16. století. Samotná vesnice byla vlastnictvím feudálních pánů, jednu dobu patřila také českému králi Jiřímu Poděbradskému a rodu Pernštejnů. V roce 1875 se Vidonín oddělil od Heřmanova a vznikl jako samostatná administrativní jednotka.

Vesnice leží v nadmořské výšce 527 metrů a je vyhledávanou oblastí jak pro pěší turistiku, tak pro cyklisty. Pokud do Vidonína pojedete z Tišnova, budete muset překonat stoupání téměř 300 metrů nadmořské výšky. Může se vám stát, že z krajiny, kde je již předjaří, přijedete zpátky do zimy, a naopak.

Život ve Vidoníně je poklidný a přináší místním lidem pohodové chvíle. Je spojen s křesťanskou tradicí, která se dodnes dodržuje. Každý rok vychází z Vidonína první neděli po 16. červenci od kapličky lidé, aby vykonali Pouť k úctě Panny Marie Karmelské. Se sochou Bohorodičky směřují na Radňoves, Novou Ves a končí ji v kostele v Heřmanově. Od roku 1953 jsou ve vidonínské kapličce umístěny sochy sv. Antonína a sv. Tadeáše. Toho roku byla pouť obzvláště slavnostní a zúčastnily se jí skoro tři tisíce věřících. V roce 1991 byla kaplička opravena a v roce 1993 byla po letech přestávky obnovena tradice pouťových průvodů.

Mladí lidé mají velkou výhodu v tom, že nemusejí svoje děti v předškolním věku vozit nikam daleko, ve Vidoníně mají vlastní mateřskou školku. Starší děti z prvního stupně základní školy už dojíždění nemine, jezdí do sousedního Žďárce a Heřmanova. Ti ještě starší navštěvují základní školu v Křižanově nebo ve Velké Bíteši.

Vedení obce nezahálí, stále se snaží něco vylepšovat, byly opraveny místní komunikace, další byly protaženy k novým rodinným domkům, děti se mohou těšit z pěkného hřiště. Ve vesnici byl vyhlouben rybník, zvaný Dolní, opravou prošel také kulturní dům se společenským sálem a požární nádrž. Větší komfort bydlení přinesla obci plynofikace v roce 2004, a také výměna veřejného osvětlení v roce 2012. Odpočívat mohou chodit místní lidé i chalupáři k biocentru na Loučkách, vybudovaného díky dotacím z Evropské unie.