Země praotce Koš-ťuka

Země praotce Koš-ťuka

Praotce Čecha a jeho legendární putování do země zaslíbené, medem a vínem oplývající, zná snad každý. Kdo však už někdy slyšel o praotci Kosztitzi neboli Koš-ťukovi? I tento bájný hrdina jistě stojí za další bádání. Tento náčelník kmene pravěkých lovců dovedl svůj lid do opravdového ráje na zemi. Však právě po něm se jmenuje obec Koštice v ústeckém kraji, v kraji, kde na každém rohu roste nejdůležitější plodina pro výrobu piva – chmel, a kde se údajně na okolních kopcích pěstovala vinná réva. Nebo tak tomu alespoň praví místní legendy.

Název obce pochází od vlastního jména Košek. Ačkoliv jsou v historických pramenech Koštice poprvé uváděné až ve 14. století, podle archeologických vykopávek byly významným místem s bohatým osídlením ještě před příchodem Čechů. V první polovině 16. století polovinu obce koupil měšťan Bernard, který tu vybudoval tvrz, ve druhé polovině tohoto století se zase obec tolik zalíbila Janu Štampachovi, že ji vyměnil s dosavadním majitelem za jinou. A z Koštic pochází i významný inženýr Karel Ort, který spolupracoval i s Edisonem.

Koštice leží v Ústeckém kraji, u řeky Ohře a se svými 590 obyvateli se řadí spíše k těm větším. Pod svou správou mají ještě tři menší vesnice: Vojnice, Vojničky a Želevice. Školou povinné děti mohou využívat místní školu, rodiče těch menších mají k dispozici mateřskou školku. Ve volném čase mohou místní využít víceúčelové moderní hřiště nebo se přidat k některému z mnoha spolků působících v obci. V Košticích najdeme i knihovnu, kostel, hřbitov, služby lékaře, obchody, poštu a policejní stanici. Díky bohatému kulturnímu životu, skvělým podmínkám k žití a malebné okolní přírodě obec několikrát právem získala ocenění “obec roku”.

Okolí obce je bohaté na přírodní zajímavosti. Geologicky je významná Koštická stráň s nálezy zkamenělin, přírodně je to přírodní památka Koštice, kde na záplavových loukách rostou chráněné ostřice černoklašská, nebo lužní lesy obklopující obec. K letnímu koupání je pak jako dělaný jez na řece Ohři. Pro turisty může být lákavé venkovské muzeum v obecním domě, které seznamuje s životem na vesnici v 19. a 20. století.