Zachraňují před požáry a pečují o společenský život obcí

Zachraňují před požáry a pečují o společenský život obcí

Kulturní a společenský život mnoha obcí by nemohl existovat bez dobrovolných spolků, které o něj pečují, pořádají mnoho akcí pro své spoluobčany a díky kterým to v obci žije. Ať už to jsou myslivci, sokolové nebo hasiči, najdeme jejich spolek ve většině vesnic a všude mají dlouhou a zajímavou historii a své stálé místo. Není vesnička, kde by občané nebyli hrdí na svou hasičskou zbrojnici a úspěchy dobrovolných hasičů.

Tento spolek doplňuje a spolupracuje s profesionálním hasičským sborem a přidat se do něj může opravdu každý. Kromě požárů zasahují při povodních a dalších živelných pohromách ale i u autonehodách a jiných mimořádných událostech. Pro členy, kteří se nepodílí na zásahu, tu je požární sport, kterého se můžou účastnit již děti, a kde se závodí v několika hasičských disciplínách. Mezi ty patří například běh na sto metrů s překážkami, štafeta, požární útok nebo stoupání po žebříku.

Historie prvního sboru dobrovolných hasičů sahá až do roku 1850, kdy byl založen. Od té doby se vystřídalo mnoho generací, změnila se v mnohém organizace i podmínky činnosti, avšak tradice spolku a jeho oblíbenost zůstává. V mnoha vesnicích mohl vzniknout a fungovat jen díky nadšení místních a vybavení se kupovalo ze sbírek a darů. I když třeba v obci Hodějice dobrovolný hasičský sbor vznikl už v roce 1892, k postavení hasičské zbrojnice došlo až o 70 let později, i když do té doby sbor zachránil mnoho životů i majetku před ohněm. Hasičům je věnována i pamětní deska nacházející se na hřbitově s poděkováním občanů.

Na hasičském cvičišti v Hodějicích navíc hasiči pravidelně každý rok v létě pořádají soutěž v požárním sportu. Mimo to se hasiči podílejí i na pořádání dalších akcí, které místním zpestřují život a těší se velké oblibě.