Z měst tradice téměř vymizely, na vesnicích přežívají dál

Z měst tradice téměř vymizely, na vesnicích přežívají dál

Zatímco z měst se tradice pomalu ale jistě vytrácí, v obci je jejich dodržování jedním ze způsobů, jak udržet komunitu obyvatel pospolu. Kromě citelně klidnějšího a pomalejšího způsobu života se tedy život na vesnicích vyznačuje mnoha společnými aktivitami.

Zatímco celospolečenské svátky jako jsou Vánoce či Velikonoce mají ve městech stále ještě své místo, společenské akce pořádané v obci se často už svým původem dotýkají jen a pouze venkovského prostředí, tedy se dodržují výlučně na vesnicích.

Vzhledem k malému počtu obyvatel, panuje na vesnicích přátelská či až rodinná atmosféra. Všichni obyvatelé se znají jménem, vědí, kde, kdo bydlí, či kdo má kolik dětí. Trávit čas společně je pro ně tak mnohem přirozenější a osobnější než pro obyvatele velkých měst, kteří často neznají ani jména lidí, sekterými sdílí bytový dům.

Takto blízké vztahy mezi obyvateli vesnic mohou mít však i své nevýhody. Pokud někdo ze sousedů udělá něco špatného, ihned se to o něm roznese. To může vézt až k tomu, že se lidé snaží jeden před druhým přetvařovat a vypadat za každou cenu dobře, jen aby se nestali terčem pomluv. Je potom otázka, jestli se zmíněné tradice a společné setkávání obyvatel menších obcí drží skutečně kvůli stálé oblibě a zájmu anebo je obyvatelé absolvují proto, aby zkrátka zapadli do komunity.

Mezi obvyklé venkovské tradice patří například masopust, pálení čarodějnic a stavění májky, jarmarky či dožínky. Kromě historicky vzniklých zvyků však obyvatelé vesnic spojují také různé spolky a sdružení jako například dobrovolní hasiči, kteří tvoří mnohdy jádro celé vesnice. Členství ve sboru dobrovolných hasičů však dnes neláká z daleka jen muže středního věku ba naopak. V těchto dobrovolných sborech najdeme řadu mladých mužů ale i žen, kteří mají chuť trávit svůj volný čas nějak smysluplně a být součástí příjemného kolektivu.

Kromě toho, že dobrovolní hasiči pořádají a účastní se řady soutěží v hasičských disciplínách, jsou také něco jako „starostovi vojáci“, kteří se starají o zvelebování obce a zajišťování kulturního programu pro její obyvatele. Stejně tak, jako by se správná obec neobešla bez obecního úřadu, neobešla by se ani bez sboru dobrovolných hasičů. Volnočasové vyžití pro své obyvatele však mohou obce zpestřit také vybudováním kulturního domu či koupalištěm.