Ynyn, Hunin i Unín

Ynyn, Hunin i Unín

jihomoravském kraji, nepříliš daleko od Brna a pouhých 10 km od okresního města Tišnov se nachází obec Unín. V minulosti tato obec nesla i mnohem netypičtější jméno Ynyn nebo byl její název zkomolen na Hunin, avšak dnes ji můžeme znát právě pod názvem Unín. Historie této malé moravské obce sahá až do 14. století, ze kdy pocházejí první písemné zmínky, již dříve tu však stávalo Hradisko.

Z novodobější historie pak jistě stojí za zmínku kasárny postavené v místní části příhodně přezdívané Střela. Kasárny byly postaveny v 70. letech a jednalo se o jedinou obec v širokém okolí s vojenskou jednotkou. Přítomnost kasáren v mnohém ovlivnila vzhled obce, avšak spíše k dobrému. Pro vojáky bylo vybudované ubytování, které dnes slouží místním jako obecní byty. Známým rodákem je potom Josef Bednář, letec a hrdina druhé světové války.

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že dominantou obce je nad ní tyčící se zřícenina hradu Trmačov, není tomu tak. Zřícenina náleží do katastru jiné obce, avšak je jistě zajímavým cílem pro výlet. Místní pamětihodností je nesporně kostel sv. Petra a Pavla z 18. století. K turistice se potom nabízí krásná mírně pahorkatá krajina s vrcholky Čichadlo nebo Stanovisko a přírodní památka Krkatá Bába. Dalšími oblíbenými místy k turistice jsou rozhledny Žerovník nebo Klucanina v Tišnově. V Tišnově samotném potom obyvatelé okolních obcí najdou veškeré služby a kulturu.

Obec je obklopená poli a pastvinami, zemědělství bylo v minulosti hlavní obživou místních, avšak jak se obec rozrůstala, přibylo mnoho dalších možností. Do obce přicházeli zedníci, tesaři a před první světovou válkou tu dokonce stála mlékárna a sýrárna. V roce 1904 pak byla v obci zřízena četnická stanice a poštovní úřad. Dříve se také obec jako jedna z mála pyšnila školu, nicméně dnes už místní děti musí dojíždět jinam. V současném životě Unína hraje významnou roli místní sportovní hřiště, které slouží nejen k různým sportovním aktivitám, ale především k setkávání obyvatel.