Vyměnit kotle a zateplit budovu

Vyměnit kotle a zateplit budovu

Vlastníte budovu s kancelářskými prostorami nebo výrobní halou a zdá se vám, že za vytápění chodí faktury na stále vyšší částky? Potom je možná na čase, abyste se zamysleli nad tím, jak hospodaříte s energiemi. Minimalizovat provozní energetickou náročnost ostatně majitelům domů ukládá Zákon o hospodaření s energií z roku 2000. Měli byste pravidelně provádět kontrolu kotlů a vnitřních rozvodů, a také klimatizačních systémů. Se vším vám pomůže energetický specialista. Je to fyzická osoba, která je zapsaná do seznamu, vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Energetický specialista je oprávněn zpracovávat energetické audity a energetické posudky, průkazy energetické náročnosti, a také provádět kontroly. Každá osoba, která chce být do seznamu zapsána, musí složit odbornou zkoušku, doložit odbornou způsobilost příslušným vzděláním a praxí, a také svou bezúhonnost.

A co to energetický audit vlastně je? Dává informaci o tom, jakým způsobem a na jaké úrovni je v budově a v energetickém hospodářství využívána energie, a zároveň navrhuje taková opatření, která by vedla k dosažení energetických úspor. Podrobit energetické hospodářství a budovy auditu je třeba při dosažení určité spotřeby energie (pro organizační složky státu a obcí je to hodnota 1500 GJ, pro fyzické a právnické osoby 35 000 GJ) nebo pokud není snižování energetické náročnosti budovy technicky a ekonomicky vhodné s ohledem na její životnost a provozní účely. Podobnou strukturu a účel jako energetický audit má energetický posudek. Ten se zpracovává při výstavbě nových budov nebo při zásadních rekonstrukcích již stojících budov. Sleduje především možnost využití alternativních systémů dodávky nové energie, nákladů a přínosu využití odpadního tepla a zabývá se zpracováním projektů na snížení energetické náročnosti budovy.

Možná jste si všimli, že je u různých budov spolu s jinými technickými daty uváděn energetický štítek a průkaz energetické náročnosti. Energetický štítek hodnotí tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a zařazuje obálku budovy do kategorie A až E, průkaz energetické náročnosti klasifikuje budovu nebo její část z hlediska energetické náročnosti.

Úskalími, spojenými s energetikou provede majitele budov na severní Moravě Ing. Světlana Kravčenková. Vypracuje nejen všechnu potřebnou dokumentaci k budově, ale také zkontroluje účinnost kotlů, vypočte tepelné ztráty potrubních tras. Pokud je potřeba, navrhne, jaké kotle a jaké druhy paliva byste měli používat a jak byste měli budovu zateplit, aby byly ztráty energie, vynaložené na jení vytápění co nejmenší.