Ve stopách Zlaté stezky

Ve stopách Zlaté stezky

Každý jistojistě slyšel i známé hedvábné stezce kudy procházely karavany obchodující s orientem a přivážely drahé látky a vzácné suroviny. V té době však naše území křižovalo mnoho významných obchodních cest, po kterých se převážely suroviny napříč Evropou i kontinenty. Šumavou procházela tak zvaná Zlatá stezka, která spojovala Čechy s Podunajím. Původně se nazývala solná nebo prachatická a přízvisko Zlatá získala až v šestnáctém století, kdy odkazovala na vysoké výnosy obchodů. Přepravovala se tudy však především drahocenná sůl.

Zlatá stezka přinesla život do mnoha dříve neobydlených oblastí, obcím v jejím bezprostředním okolí se velmi dařilo a měli od panovníka řadu výhod. Za obranu stezky před loupeživými bandami získávali rytíři i vesničané četné výhody a úlevy od panovníka. Patřily mezi ně například svobodné statky, které podléhaly pouze panovníkovi. V nejbližším okolí cesty se budovaly hrady a tvrze na její obranu. Po stezce proudilo nejenom zboží ale i myšlenky a vědění spolu s učenci. Zboží přepravovali soumaři a podle některých historických dokumentů jich týdně městem Prachatice projelo až 1200, kvůli čemuž musely existovat zvláštní řády, které měly provoz regulovat a řídit. Soumaři a sedláci zde putující se sdružovali do karavan a platili si ozbrojené stráže, aby je ochránily před zloději.

Nejznámějším českým městem, kudy stezka vedla a které jí za svůj rozvoj vděčí nejvíce jsou Prachatice. Když budete svou dovolenou chtít strávit aktivní rekreací, je příjemným výletem jít ve stopách Zlaté stezky. Proto pokud dnes chcete následovat karavany, které tudy kdysi dávno putovaly, jako výchozí bod je toto město ideální. Následovat z nich budete žlutou turistickou stezku, která vás provede příjemnou krajinou Šumavy přes Volary a České Žleby až do Německa. Kromě hlavní trasy zabíhala i do blízkých i vzdálenějších vesniček v jejím okolí, které díky ní také bohatly a rozvíjely se.