V údolí Sázavy, uprostřed lesů

V údolí Sázavy, uprostřed lesů

Nedaleko Vlašimi ve středních Čechách se nachází obec Tichonice. Žije zde jen kolem dvou stovek obyvatel, ale její historie sahá až do roku 1365, kdy se o ní objevila první písemná zmínka. Vsí tehdy procházela zemská stezka, po které se dopravovalo zboží, a především sůl, z jihu Čech do Kolína a dál. Dnes jsou součástí obce i další vesnice, které byly kdysi samostatné. Je to Chochol, Kácovec, Kácovská Lhota, Pelíškův Most a Soušice. Pelíškův Most býval samotou s mlýnem. Vedl tudy dřevěný most přes řeku Sázavu, byl využívaný pro Kolínskou silnici. Do dnešních dnů se bohužel nedochoval, v roce 1845 ho strhla povodeň. Kácovec býval samostatným statkem, v Soušici bývalo rytířské sídlo rodu Solšiců. Tichonice byly spojené s panstvím Šterneberků, v roce 1420 patřily rytíři Divišovi, který byl purkrabím u Petra ze Šternberka a potom u jeho ovdovělé ženy Perchty. Další z rytířů z Tichonic, pan Zdeněk, pomáhal v roce 1448 dobýt Prahu Jiřímu z Poděbrad.

Dnes je obec Tichonice vyhledávána turisty zejména pro její krásné okolí, klid a přírodu. Není tady žádná průmyslová výroba, obyvatelé obce se věnují zemědělství a lesnímu hospodářství. Na Licoměrsku je ranč, jehož majitel provozuje agroturistiku, určenou pro milovníky koní. Návštěvníci mohou jezdit na projížďky, učit se jezdit na koni nebo se v místě i ubytovat. Kolem Sázavy vyrostlo několik chatových oblastí. Lidé sem jezdí odpočívat, rybařit a také provozují vodácké sporty. Kdo dává přednost komfortu a pohodlí, určitě si oblíbí Sporthotel Pařízek na rozhraní Tichonic a Kácova.

V okolí Tichonic prochází několik cyklotras. Výlety si každý může přizpůsobit svým schopnostem a výdrži, protože jsou tady krátké trasy o délce několika kilometrů i desítky kilometrů dlouhé. Cílem výletů může být nedaleký hrad Český Šternberk, ale i klášter Sázava, zámek Vlašim nebo rozhledna Velký Blaník.

Posázaví patří k oblíbeným rekreačním oblastem kvůli dosud nenarušené přírodě, vzácné květeně i fauně. Přestože v této oblasti nadmořská výška nedosahuje více než 500 – 600 metrů, působí říční údolí obklopená skálami jako horská krajina. K nevšedním zážitkům patří jízda motorovým vláčkem, kterému se říká Posázavský Pacifik.