Účetní kancelář ohlídá změny

Účetní kancelář ohlídá změny

Chcete se věnovat naplno tomu, co umíte a co vás baví? Svěřte starosti s vedením účetnictví účetní kanceláři, která pro vás spolehlivě zajistí komplexní služby. Pracuje jak pro příspěvkové a neziskové organizace, školy, sociální služby, tak pro podnikatele.

Zpracuje pro vás daňovou evidenci, účetnictví, může vám vést účetnictví online. Poskytuje také účetní, ekonomické a organizační poradenství, externí dohled nad vedením účetnictví i zaškolení pracovníků takových profesí jako pokladník, fakturant a účetní. A co ještě taková účetní kancelář zajistí? Zpracuje výroční zprávu, účetní směrnice a odborné náměty v oblasti metodiky účetnictví.

Ve spolupráci s klientem firma připraví účtový rozvrh tak, aby odpovídal zákonným požadavkům a zohlednil potřeby klienta. Potom zaúčtuje všechny účetní případy, o kterých obdrží od klienta doklady. Formální správnost a úplnost předložených dokladů zkontroluje, nepřebírá však odpovědnost za obsahovou správnost dokladů. Tedy za to, zda odpovídají uskutečněnému účetnímu případu. Vede povinnou účetní evidenci – deník, hlavní knihu, knihu analytických účtů, knihu podrozvahových účtů a také evidence, požadované klientem. Zároveň může vést evidenci investičního majetku. U plátců DPH zpracovává přiznání k dani z přidané hodnoty a záznamní povinnosti. Ke konci účetního období zpracuje závěrku a připraví podklady pro vypracování přiznání k dani z příjmů.

Když si na vedení účetnictví najdete odborníky, nemusíte mít obavy, že nebudete vědět o novinkách, které byly v konkrétním období zavedeny. V roce 2017 byly například zvýšeny limity u penzijního a životního pojištění. Limit osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvku do pojištění se zvyšuje z 30.000 korun na 50.000 korun ročně, limit pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně se zvyšuje z 12.000 korun na 24.000 korun ročně. Zvýšena byla také minimální mzda a odstartovala druhá fáze elektronické evidence tržeb.