Účetní firma zpracuje všechny formuláře

Účetní firma zpracuje všechny formuláře

Společnost s ručením omezeným HEXA byla založena v Tachově v roce 1991 a od samého počátku se zabývala účetním, daňovým poradenstvím a ekonomickým poradenstvím. Klienty byly a jsou převážně společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti a fyzické osoby- podnikatelé. A také neziskové organizace, různá zájmová sdružení, tělovýchovné organizace, města, obce a příspěvkové organizace. Velkou část klientů tvoří firmy, jejichž společníky jsou zahraniční právnické nebo fyzické osoby. Těmto klientům jsou poskytovány služby v německém a anglickém jazyce. HEXA svým klientům vede podvojné účetnictví, daňovou evidenci, jednoduché účetnictví neziskovým organizacím, mzdy včetně personalistiky. Klienty jsou malé, střední i velké firmy. Pro všechny HEXA zajišťuje daňové, auditorské a právní služby. Pokud je potřeba, tak také tlumočení a překlady z němčiny do češtiny a naopak, a také z angličtiny do češtiny a naopak. Možná si říkáte, jak je možné vše zvládnout – ovládat ekonomiku i jazyky, daně i personalistiku. HEXA má tajný recept na úspěch. Důsledně dbá na prohlubování znalostí svých zaměstnanců. Cílem vrcholového managementu je, aby každý z pracovníků firmy získal certifikaci bilančního účetního od Svazu účetních. Jednotliví zaměstnanci se specializují na různé druhy činností, takže klient získá odborné služby v maximální kvalitě a rozsahu.

S daněmi souvisí i nutnost vyplňovat příslušné formuláře a včasné odvádění daně z příjmů, z přidané hodnoty, spotřební daně, daně silniční, daně z nemovitosti i daně energetické. Účetní firma sama pohlídá, že v lednu se platí spotřební daň, daň z přidané hodnoty, z příjmů a spotřební. K poslednímu lednovému dni je třeba sepsat hlášení o biopalivech, podat daňové přiznání a silniční daň také daň z nemovitých věcí.