Tři kostely Černilova

Tři kostely Černilova

Snad každá obec si prošla dlouhou a náročnou historií, přestála mnohé útrapy a bojovala s mnoha problémy, aby si obhájila vlastní existenci a nezávislost. Mnohdy se už i jen samotný název obce měnil tolikrát, že je s podivem, že se jedná stále o jedno místo. Zajímavé je i to, podle čeho obec název získala. Znamená Černilov lov na černou zvěř? Nebo je odvozen od zakladatele dvora Černíla? V nejstarším zápisu ze 12. století je obec nazývána Cyrnelow, později Czrnyelow, němečtí přistěhovalci ji nazývali Schlakendorf nebo Hengsberg. Časem však obyvatelstvo splynulo a zůstal název obce Černilov.

Stejně jako ostatními obcemi, i tudy procházela historie, střádaly se období chudoby a prosperity a obec se rok od roku měnila k nepoznání. Díky těžké úrodné půdě se tu velmi dařilo zemědělství, které přispívalo k rozvoji řemesel a za Rakouska-Uherska obec velmi prosperovala. Stalo se tak především díky “Vodnímu družstvu”, které díky odvodňování zamokřených pozemků příznivě ovlivnilo úrodnost půdy. Tehdy si obec vedla tak dobře, že i dnes můžete vidět mnoho přestavěných stodol, protože ty staré nepojaly všechnu úrodu. V obci se také dochovalo několik venkovských usedlostí se zdobenými branami nebo sochy svatých. Na okraji obce se potom nacházejí pozůstatky tvrze, ze které jsou znatelné valy a vodní příkop. Hlavní zajímavostí této na první pohled nenápadné obce u Hradce Králové je však existence hned tří kostelů různých vyznání. Téměř vedle sebe stojí katolický a českobratrský kostel, oba slouží pro bohoslužby svým církvím, třetí kostel se využívá jako obřadní síň pro smuteční obřady.

Dnes se jedná o moderní obec s bohatou historií a mnoha zajímavostmi. Praktická poloha u velkého města s sebou nese mnoho výhod pro obyvatele, co se týká dojíždění do práce, školy i za službami. Město také nabízí nespočet možností trávení volného času a obec samotná také často pořádá dnes již tradiční kulturní i sportovní akce. Okolí je navíc protkáno mnoha cyklostezkami, a tak je v obci neustále co dělat.