Také dospělí mohou mít své koníčky a zájmové kroužky

Také dospělí mohou mít své koníčky a zájmové kroužky

Na základní škole jen těžko najdeme dítě, které nenavštěvuje žádný zájmový kroužek. Na pestrý program i mimo školu dbají u dětí především rodiče. Ti mají totiž pocit, že dítě potřebuje co největší prostor k rozvíjení svých zájmů a talentů, stejně jako mu prospěje být v kolektivu dětí s podobnými zálibami.

Jakmile však dospějeme, máme pocit, že naše šance najít si nějaký komunitní kroužek či koníček, kterému se budeme moci pravidelně věnovat, už dávno zanikly. Jakoby smysl života dospělého člověka spočíval jen v chození do zaměstnání, starání se o domácnost a o děti a jednou za čas odpočinutí si u dobré knížky a sklenky vína. Také v dospělosti se však můžeme mít chuť rozvíjet v nových dovednostech, nebo se jen tak odreagovat při společné zájmové činnosti s partou dalších lidí.

Kroužky můžeme v dospělosti navštěvovat samostatně nebo třeba v párech. Můžeme třeba navštěvovat taneční kurzy, kurzy angličtiny, taiči nebo třeba rozvíjet svou kreativitu při různých výtvarných kurzech.

Kromě pravidelného odreagování se a rozvíjení nových dovedností, jsou kroužky pro dospělé dobré také pro nalezení nových přátel a trávení času v novém kolektivu. Nejen děti, ale také dospělí totiž potřebují čas od času sdílet své zájmy s lidmi s podobným zaměřením. Návštěva zájmových kroužků či kurzů nás tak může nabít pozitivní energií a dobít nám baterky na zbytek pracovního týdne.

Kurzy a kroužky pro dospělé nabízí některé domy dětí a mládeže nebo třeba komunitní centra. Ty slouží mimo jiné také ke sdružování a vytváření jakýchsi komunitních společenství mezi lidmi v různých oblastech. Komunitní centrum často slouží také k poskytování služeb sociálních služeb zejména sociálně vyloučeným osobám. Primárně však plní kulturní, vzdělávací a tělovýchovnou funkci.

Poměrně specifickým typem komunitního centra je Česko-rakouské komunitní centrum Fénix, které vzniklo, aby pomohlo znovuvybudovat a rozvíjet přeshraniční vztahy s rakouskými sousedy. Možnosti trávení volného času zde najdou děti, mládež, rodiny i senioři. Lidé se v centru mohou zúčastnit různých koncertů, přednášek, výstav, divadel či množství workshopů.