Tady trénoval Jára Cimrman

Tady trénoval Jára Cimrman

Máte rádi nezvyklý humor Járy Cimrmana? Tak si udělejte výlet s trochou dobrodružství a vydejte se po žluté turistické značce po jeho naučné stezce z Lomnice u Tišnova. Dojdete k Sýkořské hájence a třeba i na vrch Sýkoř, který je ve výšce 702 metry nad mořem. Je odsud krásný výhled do krajiny, a když bude pěkné počasí, můžete vidět až do Rakouska. Járu Cimrmana inspirovala okolní krajina k napsání dramatu Dobytí severního pólu. Tady si v tvrdém terénu, na vlastních lyžích a ve vlastních botách vyzkoušel to, co české dobyvatele čekalo, než překročili 50. rovnoběžku. Budete procházet Synalovskou kopaninu, kde se vyskytují vzácné druhy rostlin, a možná dojdete i do Synalova.

První zmínka o obci Synalov je z roku 1360, tehdy patřila k lomnickému panství. Starobylý rod pánů z Lomnice usiloval o větší hustotu osídlení, a tak přál vzniku obcí. Většina z nich měla v názvu rodové jméno. Ke konci 16. století získal celé panství Jan ze Žerotína.

Kdo do Synalova zavítá, může se podívat nejen na kamennou plastiku Járy Cimrmana, ale také na zbytky hradu Osiky ze 14. století, kapli sv. Andělů Strážných z roku 1883 na návsi a mramorový kříž, který u kaple stojí. Náves obce je okrouhlá, ve vesnici je kromě obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí také kulturní dům Koliba, prodejna potravin, knihovna s internetem a také dvě hřiště. V létě se místní i chataři chodí koupat do požární nádrže, upravené na koupaliště. Obec je obklopena lesy, loukami a v jejím vlastnictví je i rybník.

Synalov je vyhledávaný turisty kvůli přírodním památkám Horní Židovka, Klášterce a Míchovec s bukovými, javorovými a dubovými háji. Oblíbenou je vycházka k Pilskému rybníčku, kde můžete sledovat obojživelníky a potěšit se pohledem na vzácné vodní rostliny.

V nevelké obci žije 115 obyvatel. Její součástí je chatová osada Kopaniny, která tvoří samostatnou sídelní jednotku. Vyšší komfort bydlení místním lidem umožňuje rozvod plynu, dešťová kanalizace a skupinový vodovod. To, že se lidem v Synalově líbí, svědčí bohatý kulturní život, který si sami organizují. Tradici tady mají pouti, oslavy adventu, dětského dne, pálení čarodějnic, košty slivovice a bály. Myslivecký a babský.