Stejné šance pro všechny mladé

Stejné šance pro všechny mladé

Mládí a dospívání jsou nejdůležitější částí v našem životě. Utváří se naše osobnost, objevujeme sami sebe, hledáme, co nás zajímá a baví, navazujeme přátelství na zbytek života a v neposlední řadě studujeme a pomalu se začínáme rozhodovat o naší budoucí práci. A v tomto období je také více než kdy jindy důležitá podpora rodiny, dobré sociální zázemí, přístup ke vzdělání a prostor k sebe rozvíjení.

Bohužel ne všichni mladí takové zázemí mají, ne všichni se mají na koho obrátit a svůj volný čas tráví z nedostatku jiných možností poflakováním se po ulici, často spojeném s vandalismem nebo výtržnostmi. Obzvlášť mladí pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí to v životě nemají jednoduché a často za své problémy ani nemohou, jen neznají jiné způsoby, jak je řešit. Celý život se potýkají s diskriminací, mají složitější hledání zaměstnání, a často ani nemají motivaci ke vzdělání, odrazováni vědomím, že stejně skončí stejně jako všichni ostatní.

Právě pro tyto mladé lidi jsou tu nízkoprahová centra pro děti a mládež, kde mohou trávit svůj čas smysluplně, najdou tu vždy radu a mohou se i přiučit novým a potřebným životním dovednostem. V těchto centrech je vše založené na bázi dobrovolnosti a anonymity. Může sem přijít naprosto každý, nikdo není souzen a může si být jistý, že tu vždy najde pomoc. Je to prostor nejen pro setkávání a volnočasové aktivity ale i sebe rozvíjení a s ním spojené zlepšování životních šancí.

Jedním takovým centrem je i Khamoro Chodov, kde mladí lidé najdou pomoc spojenou s hledáním zaměstnání a širokou nabídku kurzů zaměřenou na psaní životopisu, nácviky pracovních pohovorů a další užitečné přednášky a semináře. Nízkoprahové centrum v Chodově poskytuje i pomoc při hledání bydlení, jednání s institucemi a pro mladší děti smysluplné trávení volného času v zájmových kroužcích a na výletech.