Staří Slované by se divili

Staří Slované by se divili

Na pomezí Libereckého a Královéhradeckého kraje je spousta malebných vesniček, které mají dávnou historii. Jednou z nich je obec Nová Ves nad Popelkou. Její vznik se datuje do let 1200 až 1250, první zmínky o osídlení této krajiny Slovany jsou už z roku 1097. Tehdy byl na místě položen základ kostelíčku sv. Prokopa. Kostel sv. Prokopa je v obci dodnes, jinak by původní obyvatelé vesničku určitě nepoznali.

Kostel, jehož současná podoba je z roku 1747, prošel mnoha úpravami a rekonstrukcemi, v roce 1749 k němu byla vybudována věž. Od roku 1990 na věži vyzvánějí nové zvony, ten větší, o hmotnosti 300 kg, nese jméno sv. Pokopa, menší, který většinou oznamuje úmrtí v obci, sv. Anežky. Fara byla původně dřevěná, několikrát zbouraná a opět vybudovaná. V roce 2001 ji od církve vykoupila obec s tím, že by zde perspektivně chtěla vybudovat dům s pečovatelskou službou, aby se staří lidé, kteří již nemohou pečovat o své domy, nemuseli z obce stěhovat a mohli zde dožít. Škola přežila také několik pohrom, od požáru až po silné deště a vichřice, které jí poničily střechu. Vždy byla obnovena a dobudována a dnes sem mohou chodit děti do mateřské i základní školy. K původnímu pohostinství byl dobudován sál, takže z hospody vznikl moderní kulturní dům, kde se odehrává řada aktivit. V roce 2003 byla v pohostinství opravena kuchyň, aby odpovídala současným požadavkům. V sále kulturního domu zkouší divadelní spolek FrK, v minulosti zde působil spolek Slovan a diváci si mohli poslechnout koncerty populární hudby i vystoupení známých herců. Sál využívá i TJ Sokol, která organizuje cvičení pro všechny věkové kategorie občanů. Také se v něm hraje volejbal, stolní tenis a v zimě si tady udržují kondičku fotbalisté.

Obec Nová Ves nad Popelkou má díky jednomu z dřívějších starostů krásné koupaliště. Bylo vybudované už v roce 1974, do současné doby prošlo několika rekonstrukcemi a dnes láká ke koupání hlavně děti. V místní požární zbrojnici trénují na soutěže mladí hasiči, občané si v obci mohou pohodlně nakoupit v místním obchodě i vyřídit svoje záležitosti na poště. V poměrně velké budově, kde dnes sídlí obecní úřad, jsou také čtyři obecní byty, které slouží jako startovní pro mladé rodiny.

Život v Nové Vsi nad Popelkou je pohodlný i díky úplné plynofikaci, která byla dokončena v roce 2003 a plně uhrazena z prostředků obce.