Starají se o byty, silnice i potrubí

Starají se o byty, silnice i potrubí

Technické služby Strakonice jsou podnikem, který ve městě zastane spoustu práce. Možná ani někteří lidé nevědí, že zajišťují pohotovostní službu pro vodovod a kanalizaci 24 hodin denně, udržují komunikace, aby byly sjízdné, aby kolem nich svítilo pouliční osvětlení a bylo aktuální dopravní značení. A také provozují centrální sklad, zajišťují pohřební služby včetně převozu zemřelých, starají se o bytové hospodářství i vodohospodářské středisko. Mají na starosti čistírnu odpadních vod i laboratoř na kontrolu stavu pitné vody.

Správa bytového hospodářství spravuje bytový fond v majetku města, své služby nabízí i společenství vlastníků, majitelům bytů a garáží. O nemovitosti se starají po ekonomické, provozní a technické stránce. Pokud bytový dům přejde do rukou jednotlivých vlastníků bytů, správa bytového hospodářství pomůže se založením společenství vlastníků i komplexním vedením účetnictví včetně mzdové agendy. V rámci těchto služeb Správa bytového hospodářství zpracovává daňové přiznání, vede internetové bankovnictví, roční vyúčtování služeb, kontroluje termíny plateb, eviduje vlastníky a kontroluje dlužníky. Těm posílá upomínky a připravuje v případě potřeby vše pro to, aby se začalo s vymáháním dluhů. Pokud si vlastníci domu přejí, Správa bytového hospodářství za ně převezme i sledování platnosti revizí, uzavírání smluv, opravy a údržbu společných prostor.

Středisko údržby komunikací se stará o komunikace jak v zimě, tak v létě, udržuje veřejné osvětlení a veškerý městský mobiliář. V zimě, kdy je třeba udržovat chodníky a čistit je od sněhu a ledu, si lidé ve středisku mohou na tuto činnost opatřit nářadí a posypový materiál.

Vodohospodářské středisko má k dispozici moderní techniku pro vyhledávání poruch ve vodovodní síti a také ruční kamery, které umožňují zjistit stav potrubí, aniž by bylo třeba kopat hluboké příkopy.

Přes Středisko doprava si občané Strakonic mohou domluvit nákladní dopravu, výkopové práce traktorovým rypadlem, objednat kontejnery na odvoz odpadků a suti a také dovoz vody cisternou třeba do nově vybudovaného bazénu. S odvozem odpadu souvisí i odvoz komunálního odpadu a provoz sběrného dvora.