Starají se o blaho všech

Starají se o blaho všech

Kdo se podívá na soupis činností, kterými se zabývá společnost Technické služby Strakonice, s. r. o., pochopí, že bez této firmy by ve městě spousta věcí vůbec nefungovala. Technické služby spravují veškerý bytový fond v majetku města, nabízejí služby v oblasti správy nemovitostí i společenstvím vlastníků, majitelům bytů a garáží. Se založením společenství vlastníků pomohou, povedou účetnictví včetně mzdové agendy, zpracují daňové přiznání, povedou internetové bankovnictví a jednou ročně všechny služby vyúčtují. Jejich klienti se nemusejí starat o termíny plateb, evidenci vlastníků, kontrolu dlužníků, zasílání upomínek, vymáhání dluhů, sledování platnosti revizí, uzavírání smluv ani o opravy a údržbu společných prostor. Technické služby vše zajistí.

Starají se také o komunikace, v zimě odstraňují sníh, v létě se věnují jejich opravám, pečují o veřejné osvětlení, dopravní signalizaci a veškerý městský mobiliář. Občané si ve skladu Střediska údržby komunikací mohou půjčit nářadí a posypový materiál na zimní údržbu chodníků.

Velmi důležitou roli v životě Strakonic hraje Vodohospodářské středisko. Sleduje kvalitu vody ve vlastní laboratoři, provádí zkoušky chemické i mikrobiologické. Když je vody nedostatek, majitelé bazénů si mohou objednat dovoz vody cisternou. Na trvalém dispečinku se dá domluvit také hydraulické tlakové čištění domovních kanalizačních přípojek a kanalizačních sběračů. Kdo by se chtěl na vlastní oči přesvědčit, jak se voda upravuje a čistí, může jít na exkurzi do úpravny vody v Hajské a v Pracejovicích, případně do čistírny odpadních vod ve Strakonicích.

Technické služby pomohou vyřešit problém s odpadem těm obyvatelům Strakonic, kteří se chystají na rekonstrukci svého bytu nebo domu, případně potřebují vyklidit byt z pozůstalosti. Ve středisku Doprava si lze objednat velkoobjemový kontejner na odpad nebo stavební suť. Nepotřebné věci lidé odvážejí do sběrného dvora, rovněž provozovaného Technickými službami. Ty se zabývají i sběrem, tříděním, přepravou a odstraňováním odpadu, zodpovědné za tuto agendu je středisko Odpady.

A to zdaleka není všechno. Stavebníci mohou koupit písek z pískovny v Holi, středisko dopravy jim ho zaveze až na jejich pozemek. Všichni občané města se těší z udržované zeleně ve městě, posečených trávníků a prořezaných stromů. Když je třeba obdarovat někoho květinou, stačí zajít do městského zahradnictví. Zajistí nejen dárkovou vazbu řezaných květin, ale také květiny na svatby, pohřby a smuteční věnce.