Spolupráce s IZS i vysokými školami

Spolupráce s IZS i vysokými školami

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany je veřejná výzkumná instituce, zřízená Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Ústav se zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem zaměřeným na rozšiřování znalostí i vývoj praktických prostředků využitelných v oblasti radiační ochrany a ochrany před chemickými a biologickými látkami, které by se daly využít pro výrobu zbraní hromadného ničení. Dále poskytuje odbornou pomoc v rámci svých specializací, vypracovává expertizy, testuje a identifikuje neznámé látky. Erudice odborných pracovníků a vybavení pracovišť je využíváno i ostatními složkami Integrovaného záchranného systému ČR. V oblasti nebezpečných CBRNE látek se provádí výzkum a vývoj při detekci a identifikaci vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů, vysoce patogenních biologických agens pomocí PCR metod, testuje se účinnost dezinfekčních a dekontaminačních prostředků, postupů a zařízení pro odstranění VRA a RA z modelových povrchů různých materiálů, techniky a prostor.

Služeb SÚJCHBO využívají i právnické a fyzické osoby, nechávají si měřit přírodní radioaktivitu, zadávají testování a analýzu chemických látek, včetně vysoce nebezpečných. K těmto účelům má ústav dobře vybavenou toxikologickou komoru a také klimatickou komoru, v níž se při testování dají nastavit libovolné parametry teploty, vlhkosti a proudění vzduchu. Autorizované metrologické středisko provádí jako jediné v České republice kalibrování a testování měřidel objemové aktivity radonu.

Státní ústav spolupracuje i s některými technicky zaměřenými vysokými školami, jako například s Vysokou školou báňskou, Technickou univerzitou Ostrava a s Českým vysokým učením technickým. Studenti Fakulty bezpečnostního inženýrství a Fakulty biomedicínského inženýrství chodí na stáže a studijní pobyty v rámci pregraduálního o postgraduálního studia, případně provádějí praktika při zpracovávání závěrečných prací.

Další oblastí je mezinárodní spolupráce a pomoc, která se odehrává po linii Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení pro Organizaci pro zákaz chemických zbraní se sídlem v Haagu.