Rozumíme i nesrozumitelnému

Rozumíme i nesrozumitelnému

Svým klientům slibují, že si dovedou poradit s každým problémem a rozpletou i zdánlivě nesrozumitelné kauzy. Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Holuba trvale spolupracuje se čtyřmi advokáty, z nichž zde většina působí více než deset let. Kancelář poskytuje právní služby už od roku 1994. Mezi její nejvýznamnější klienty patří velké společnosti, které se na kancelář obracejí dlouhodobě, právní služby jsou ale poskytovány i středně velkým a menším podnikatelským subjektům, jednotlivcům, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků a fyzickým osobám. Výhodou zkušeného týmu je široké spektrum právních oborů, na které se jednotliví právníci úzce zaměřují. Každý z nich si zachovává svou odbornou specializaci, ale v případě potřeby se dokáží vzájemně zastoupit, problémy klientů konzultovat a radit si.

Advokátní kancelář, která sídlí v Praze 5 na Smíchově, se zaměřuje na právo obchodních korporací, obchodní kontrakty, akvizice, divestice, EPC kontrakty, na zastupování v soudním, rozhodčím a správním řízení. Cizí tamním advokátům není ani právo nemovitostí, bytové, insolvenční, sportovní, energetické, pracovní a rodinné. Klientům advokáti pomáhají i při vymáhání pohledávek a zastupují je v exekučním řízení.

Na právo nemovitostí, development, bytové, rodinné a pracovní právo a na vymáhání pohledávek se specializuje JUDr. Jana Dubišarová – Kudynová. Obracet se na ni mohou také ti, kteří řeší otázky, spojené se zřízením energetického věcného břemene. Jana Dubišarová studovala v letech 1998 až 2003 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. V roce 2005 získala doktorát na Karlově univerzitě, dva roky poté složila advokátní zkoušky a od 1.7.2007 je zapsána u České advokátní komory. Praxi získala jako advokátní koncipient u JUDr. Martina Korbaře, věnovala se tady trestnímu, pracovnímu a občanskému právu. V advokátní kanceláři Mgr. Marie Šebelové si doplnila specializaci na právo ochranných známek, u JUDr. Ivany Weigandové se po dva roky zaměřila na občanské právo, a zejména na nemovitostní a rodinné. V advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Holuba působí jako samostatná advokátka už jedenáct let.