Procházka historií architektury

Procházka historií architektury

Ve velkých městech všude nalézáme architektonické památky, renesanční paláce, gotické kostely nebo klasicistní domy. Taková procházka městem je vlastně cestou do historie architektury a všímavý pozorovatel si může všimnout skvostů z mnoha stavebních stylů. Jak je to ale s architekturou a jejími zajímavostmi na vesnici? Mohlo by se zdát, že charakter vesniček zůstává již nějaké to století téměř nezměněný. Selská stavení, domy s velkými dvory, středověké kapličky a mnohokrát přestavované zámky můžeme najít v mnoha vesnicích. Avšak i v malých obcích, a hlavně jejich okolí je jasně patrný vývoj stavitelství a významné změny, které krajina vlivem člověka prodělala.

V průběhu staletí docházelo v architektuře k mnoha změnám. Ve středověku se stavěly nedobytné hrady a obranné tvrze, cílem bylo se ubránit. Od toho se upouští v 15. a 16. století, kdy jsou hrady přestavovány na mnohem pohodlnější a estetičtější zámky, jejichž hlavním účelem není obrana ale pohodlné a reprezentativní bydlení. Právě tento vývoj ve stavebnictví můžeme pozorovat na Uhřickém zámečku ve stejnojmenné obci. Dalšími jasnými důkazy, jak se měnil ráz vesnice jsou zmínky o velkostatku s ovčírnou, pivovaru se sladovnou, panském šenku, kovárně nebo mlýnu. Dnes si jen těžko představíme, jak přesně mohla taková vesnička v 15. století vypadat, avšak z 19. století se již dochovalo více památek.

Změny stavitelství a využití budovy jde také dobře sledovat u Uhřického obecního úřadu. Na místě, kde původně stával pivovar byla v roce 1882 postavena škola, která však brzy přestala dostačovat a byla vybudována znovu. Dnes v té samé budově sídlí obecní úřad a poskytuje prostory na konání kulturních a společenských akcí. Architektonicky zajímavý také může být místní hřbitov nebo zvonička na náměstí.