Proč se obec Sukorady jmenuje Sukorady?

Proč se obec Sukorady jmenuje Sukorady?

Obec Sukorady najdete přibližně devět kilometrů severovýchodně od Mladé Boleslavi. V dávné minulosti se v místech obce rozkládal hluboký les, který museli místní vykácet. Odtud pochází i samotný název obce, suky – raditi znamená dělat něco se dřívím, kácet. První budovou byla Sukoradská tvrz při toku potoku Klentnice a její základy jsou dodnes patrné. první písemná zmínka o obci pochází z roku 1420 ve spojitosti s hradem Bezdězem, kde byl nejspíše purkrabím Václav ze Sukorad. Ze starší tvrze je do dnešní doby zachováno viditelné tvrziště na levém břehu Klenice východně od kraje obce. V blízkosti mostu ke Dlouhé Lhotě se nachází výrazný pahorek, obklopený podkovovitým příkopem a venkovním valem. Druhá, patrně mladší tvrz je v dnešní době již zcela zaniklá. Stávala ve střední části vsi, východně od obnovené vodoteče, vedoucí od severu k jihu do Klenice.

Ale vraťme se zpět do současnosti, dnes se jedná o moderní obec s dobrou dopravní dostupností do Mladé Boleslavi i do Jičína. V obci žije kolem 360 obyvatel a pod Sukorady spadá i obec Martinovice. V Sukoradech působí několik spolků a sdružení, najdete tu knihovnu i restaurace. Budova obecního úřadu Sukorady byla postavena v roce 1937 a původně sloužila jako Kampelička – což znamená družstevní záložna nebo spořitelní družstvo, poskytující finanční služby, v podstatě dnes bychom řekli banka. Nedaleko obecního úřadu e nachází socha sv. Václava z roku 1780. V obci najdete také Pomník padlých – žulový pomník s dvěma vsazenými mramorovými deskami černé barvy. Věnovaný obětem I. a II. světové války. Jako zajímavost stojí za zmínku zkušební automobilový polygon Škoda ležící nedaleko obce. Sukorady stojí za návštěvu, ale jsou i příjemným místem k životu.