Přírodní krásy Česka

Přírodní krásy Česka

Jestli Česká republika v evropském měřítku nějak vyniká, je to zcela jistě historickými památkami a přírodou. I přes to, že je naše země malá, a že je z velké části zastavěná domy, obchodními centry a dalšími mohutnými stavbami, nedotčená příroda zde pořád má své místo.

Stejně jako v jiných zemích, má i Česká republika Národní parky, které jsou pod nejvyšším stupněm ochrany, aby zůstala i nadále zachována jejich čistota a netknutost dnešní dobou. Lidé se do takových míst jezdí rekreovat a čerpat energii, kterou potom mohou využít při každodenním pracovním shonu ve smogem pokrytých městech. Jedním z takových parků je Národní park Šumava, který byl založen roku 1991, a na který mohou být Češi patřičně hrdí.

Ne každá krásná část přírody však jde vyhlásit Národním parkem. To však neznamená, že si nezaslouží ochranu. Z tohoto důvodu vzniklo v 50. letech 20. století označení „chráněná krajinná oblast“, zkráceně CHKO. Stupeň ochrany je jen o stupeň nižší než u národních parků a jedná se z pravidla o rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, zkrátka místo rozmanité a krásné na pohled. O tom, že je Česká republika přírodně velmi bohatá svědčí i počet vyhlášených chráněných krajinných oblastí, který je v současné době na čísle 26. Mezi ty nejznámější chráněné krajinné oblasti, které každý z nás jistě navštívil, nebo o nich alespoň slyšel, patří CHKO Český kras, CHKO Moravský kras či CHKO Český ráj, který je zároveň nejstarší vyhlášenou chráněnou krajinnou oblastí v historii Československa. Naopak nejmladší je CHKO Brdy, která byly vyhlášené 1. ledna roku 2016. Co do rozlohy ujímá se prvenství CHKO Beskydy, které mají rozlohu 1 160 kilometrů čtverečních.

Některé chráněné krajinné oblasti však nezahrnují pouze neosídlenou přírodu, ale i některé obce, nebo se jich alespoň dotýkají. Bydlet v takové obci se potom zdá být jako pohádka. Všude kolem je rozkvetlá a lidmi nedotčená krajina orámovaná hustými lesy. Jednou z takových obcí je obec s poutavým názvem Ostrovec- Lhotka, která se rozprostírá na okraji CHKO Křivoklátsko. Název obce je odvozen z dvou jejich částí, kterými jsou Ostrovec a Lhotka. V této malebné obci ponořené do krásné přírody žije 89 obyvatel a je součástí Plzeňského kraje.