Poutní místa lákají cestovatele nadále

Poutní místa lákají cestovatele nadále

Víra dnes už není tolik rozšířená, avšak v minulosti velmi silně provázela naše předky po celý jejich život. Díky tomu v každé obci i městě najdeme jako pozůstatek doby kostel nebo katedrálu, které jsou tím nejlepším, co architektura daného období nabízela. Také se u nás nachází mnoho poutních míst, která v minulosti byla velmi významná a část své dřívější vážnosti si s sebou přenesla i do dnešní doby. I dnes je navštěvují tisíce poutníků a nechávají se okouzlit architekturou i legendami daného místa.

Mezi významná poutní místa se řadí i známý Svatý kopeček u Olomouce, který je jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst u nás. Legenda praví že zámožnému obchodníkovi Janu Andrýskovi se zdál sen o zjevení Panny Marie. Právě pahorek nazývaný Svatá hora mu připomínal místo ze snu a proto zde nechal vystavět kapli. Kaple byla zničena švédskými vojsky, následně obnovena a postupně byly přistavovány i další objekty. Poutníků přicházelo stále více a význam místa narůstal. Postupně se stal Svatý kopeček střediskem celé oblasti, vznikla tu škola, špitál i hospodářský dvůr.

Během historie místo postihlo mnoho obtíží, ale vše je zvládlo a dnes mají poutníci možnost tu navštívit baziliku Nanebevzetí panny Marie, a celý poutní areál na Svatém kopečku byl loni zařazen mezi národní kulturní památky. Vnitřní výzdoba se nese v duchu baroka a při pohledu z venku je stavba jasnou dominantou krajiny. Součástí areálu jsou ambity, kaple, obytné i účelové budovy. Od kláštera Hradisko vede k bazilice historická poutní alej doplněná kaplemi a sochami. Baziliku v roce 1995 navštívil papež Jan Pavel II a udělil jí čestný titul bazilica minor. Dnes se tu pravidelně koná mnoho poutí a významných událostí.