Obecní znak prozradí hodně

Obecní znak prozradí hodně

Historie naší země je od příchodu věrozvěstů pevně spjata s křesťanskou vírou. I když je Česko v současné době nazýváno neateističtější zemí, z dob dávno minulých se dochovaly stovky kostelů, kapliček a v každé malé vesničce u polních cest najdeme kříže nebo boží muka. I když člověk není právě věřící, musí pozůstatky této architektury obdivovat. Každý kostel je jiný, od monumentálních gotických staveb až po nazdobené barokní skvosty, většinou tvoří hlavní dominantu malých vaniček a zaujmou už z dálky. A patron kostela, kterému je zasvěcen často ovlivňuje i vlajku, znak nebo pověsti dané obce.

Takovým příkladem je i obec Buková, kde kostel zasvěcený svatému Jiří stojí již od raného středověku. Legenda o sv. Jiřím a drakovi připomíná častý námět pohádek, kde udatný rytíř zachránil krásnou princeznu před drakem. Atributy tohoto svatého, kterými je meč položený na červeném latinském kříži a useknuté dračí hlavy najdeme i na znaku a vlajce Bukové. Heraldika obecních vlajek je mnohdy velmi zajímavá a hodně nám poví o daném místě. Například zelená barva na vlajce zmíněné vesnice symbolizuje vesnický charakter a je barvou okolních lesů. Hluboké bukové lesy připomínají také bukové listy.

A díky církevním kronikám také známe historii většiny obcí. První zmínka o Bukové pochází z roku 1115, kdy byla darována spolu s dalšími vesnicemi Kladrubskému klášteru. Z kroniky pražské arcidiecéze se potom dozvídáme o zbudování kostela. V minulosti v obci také stávala tvrz a archeologické nálezy sahají až do pravěku. Z novodobějších památek zaujmou zemědělské budovy lidového klasicismu z 19. a počátku 20. století stojící po obvodu návsi. Nad obcí na křižovatce cest se nachází pamětní kříž.