Obecní rozhlasy mají své místo i ve světě internetu

Obecní rozhlasy mají své místo i ve světě internetu

S objevem radiových vln a počátkem radiového vysílání se pro lidi zásadně změnil způsob komunikace a šíření informací. Najednou bylo možné zprávu, která by jinak putovala minimálně několik hodin, se tak rychle mohla dostat mezi velké množství lidí. Především v době války rozhlas napomáhal k rychlému šíření informací, varování obyvatel ale i k řešení krizových situací. Tyto funkce si zachoval i do dnešních dob, a i přestože během osmdesátých let mnoho rozhlasů začalo chátrat, mnohé obce si jejich význam uvědomují i dnes a starají se, aby si uchovaly svou funkčnost. Například pro starší obyvatele, kteří nemají moderní výdobytky doby a přístup k internetu je rozhlas jako zdroj informací o dění v obci naprosto zásadní.

Obecní rozhlasy však také zpravidla výborně spolupracují s internetem, kde rozhlasem obyvatelé zjistí, že nastala krizová situace a z bezpečí se potom během chvilky mohou dozvědět jaká a jak se v ní zachovat. Například obec Košice v Jihočeském kraji má na svých webových stránkách pro občany podrobný návod, jak se správně zachovat v krizových situacích a takovýto návod by měli znát všichni lidé, nehledě na to, z jaké obce pocházejí. Mezi krizové situace se řadí všechny živelné pohromy, od vichřice přes požár až po sesuv půdy, také ale výbuch budovy, únik nebezpečných látek nebo varování před útokem.

A jak se tedy v krizových situacích správně zachovat? Pokud vznikne jakákoliv mimořádná událost, hlavní je zachovat klid a co nejdříve oznámit na patřičné orgány co se děje, kde a zda je někdo v ohrožení života. Pokud uslyšíte výstražné sirény, ihned se ukryjte v uzavřené budově a vyčkejte na hlášení místního rozhlasu nebo jiného informačního prostředku, ze kterého se dozvíte, co se děje a co máte dělat dál. Dokud situaci neznáte a nevíte co se děje, neopouštějte úkryt, naopak je dobré začít podnikat i další opatření jako je utěsnění oken nebo zajištění dostatku pitné vody. Pokud chcete být připraveni a zajímá vás více, podívejte se na stránky obce Košice, kde najdete návod, jak se chovat.