Obec v přírodním parku

Obec v přírodním parku

Horní stropnice se rozprostírá v přírodním parku Novohradské hory v okrese České Budějovice. První zmínka o místě se datuje již z roku 1185 a předpokládá se, že se jednalo o tvrz, především vzhledem k době vzniku osídlení na přelomu dvanáctého a třináctého století. Místu vévodil vlastnický kostel sv. Mikuláše, který v obci stojí dodnes. Jedná se o jedinou románskou stavbu z tohoto období, která se zachovala na území jižně od Českých Budějovic. Budova kostela i celého náměstí prošla před třiceti lety kompletní rekonstrukcí a nyní je kulturní pýchou obce a nejvýznamnější pamětihodností. Dalšími významnými památkami je také budova fary a Mariánský sloup nacházející se na náměstí z roku 1756, se sochami sv. Jana Nepomuckého, Floriána a Šebestiána na podstavci.

Dalším místem, které rozhodně stojí za návštěvu, pokud se vydáte na výlet do novohradské krajiny, je kaple Dlouhá stropnice, která je zasvěcená Panně Marii Lurdské. Dlouhá desetiletí se v kapli bohužel nekonaly žádné bohoslužby a kaple tudíž pomalu chátrala. V posledních třech letech se však podařilo zařídit zrekonstruování dochované výzdoby a celkovou rekonstrukci, a tak se ze stavby budou moci těšit i další generace. Rekonstrukce interiéru i okolí kaple umožnila v kapli lidem představit různé výstavy, díky kterým lze nahlédnout do historie regionu.

Horní Stropnice nabízí svým návštěvníkům řadu míst, které mohou objevovat. K dnešní obci náleží řada osad, jednou z nich jsou bývalé rožmberské lázně, dnes existující pod názvem Hojná voda, dále poutní místo Dobrá Voda, kde naleznete prameny, ze kterých skutečně dobrá voda vyvěrá. V bývalém lázeňském městečku Hojná Voda se rovněž nachází zachovalá původně gotická zvonice. Okolo obce se můžete vydat na různé cyklovýlety, jelikož se obec pyšní tím, že má udržované cyklistické trasy. Za zmínku rozhodně stojí historicko-naučná cyklostezka „Pamětí Novohradska“, jejíž základní okruh dlouhý 46 km spojuje 17 zastávek, kde se dozvíte o historii každého z míst.