Obci dal název užitečný kov – cín

Obci dal název užitečný kov – cín

Necelých devadesát obyvatel žije v obci Kovčín na Klatovsku. První zmínka o ní se objevuje už v roce 1551, podle zápisů z plzeňského archivu tady v roce 1654 hospodařilo osm sedláků a na svých statcích zaměstnávalo místní obyvatele i přespolní. Název obce je velmi starý, sahá pravděpodobně  až do 12. nebo 13. století, kdy mniši těžili na vrchu Vráž na Královkách zlato a cín. A právě slova „kov“ a „cín“ lze dodnes v názvu obce uvidět. Dnes už se v této lokalitě kovy netěží, život tady plyne klidně a mírumilovně.

Dominantou nevelké obce je kaplička sv. Jana Nepomuckého na kruhové návsi, kde se lidé scházejí na bohoslužbách. Hodně akcí se odehrává v místním kulturním domě. Lidé se snaží žít aktivně, pořádají taneční zábavy, maškarní plesy, pouti, akce pro děti. Událostí byl sraz rodáků, který se uskutečnil před třemi lety.

Nejbližším městečkem, kde si lidé mohou zařídit různé aktivity, jsou Horažďovice. Do krajských měst Plzeň na západě a Českých Budějovic na jihu Čech místní doveze vlak, který v obci zastavuje. Tím naopak do vesnice přijíždějí obyvatelé okolních obcí, aby se vykoupali v čisté vodě kovčínského rybníka, který má rozlohu 120 hektarů.

Až do loňského roku se obyvatelé Kovčína museli jako na jediný zdroj pitné vody spolehnout na svoje studny. Nebyli příliš spokojeni, protože voda ze studní ne ve všech případech vyhovovala normám. Nakonec se situace vyřešila, byly navrtány třicet osm metrů hluboké vrty, ze kterých se čerpá voda do úpravny. Její kvalita je zaručena a vodovodem je rozvedena po celé obci.

Když se turisté nasytí procházek po okolí obce Kovčín a koupání v rybníku, mohou si udělat výlet do nedalekých Chanovic, kde je rozhledna a skanzen, nebo se podívat na rotundu sv. Jana Křtitele v obci Zborovy.