Obce a jejich „nej“

Obce a jejich „nej“

Obce v České republice jde rozdělit hned podle několika pravidel. Můžeme je rozdělit podle počtu obyvatel, používanosti jejich názvů, délky jejich názvů a v neposlední řadě podle jejich velikosti. Stejně jako všechno i obce mají svá „nej“ a tedy své největší, nejmenší, nejlidnatější a podobně.

Obec, která je rozlohou nejmenší však nemusí mít nutně také nejméně obyvatel. Nejmenší obcí České republiky podle její rozlohy je obec Závist. Tato obec se nachází u Blanska v Jihomoravském kraji a její rozloha je pouhých 0, 44 kilometrů čtverečních. Svou rozlohou ještě menší je obec Strýčice u Českých Budějovic, ta však nemá katastrální území a tak její rozloha činí 0 kilometrů čtverečních. Pokud tedy budeme brát potaz jen obce s rozlohou větší než 0 kilometrů čtverečních, patří titul nejmenší obce České republiky skutečně obci Závist. V obci Závist žije 136 obyvatel a průměrný věk jejích obyvatel se pohybuje kolem 42 let.

Za největší obec je potom pochopitelně považovaná Praha, která je zároveň naším hlavním městem. Praha se rozkládá na území velkém zhruba 496 kilometrů čtverečních a žije v ní zhruba 1,2 milionů obyvatel.

Neměli bychom opomenout ani počet obyvatel, kteří v obci žijí. Obcí s vůbec nejmenším počtem obyvatel je Vysoká Lhota na Pelhřimovsku. Podle údajů z 1. 1. 2014 zde žije pouze 17 obyvatel. I přes to, že má tato obec nejméně obyvatel ze všech obcí v České republice, svou rozlohou více než šestinásobně přesahuje nejmenší obec v České republice. Obec Vysoká Lhota má totiž rozlohu 3, 1 kilometrů čtverečních. Jenom o jednoho obyvatele víc má obec s druhým nejmenším počtem obyvatel, kterou je obec Čilá.

Už podstatně větší, přesto pořád ne závratný, počet obyvatel má obec Velký Malahov. V této obci žije 143 obyvatel. K této obci patří neodmyslitelně ještě dvě obce další, Ostromeč a Jivjany, které mají stejný obecní úřad. Stejně tak jako mají tyto tři obce jeden obecní úřad, děti ze všech tří vesnic navštěvují také stejnou Mateřskou a Základní školu.

K tomu, aby byla obec jedinečná, nepotřebuje nutně žádné prvenství. Každá obec je jiná a každá je svým způsobem krásná a vyjímečná.