Neustále se rozvíjející obec

Neustále se rozvíjející obec

Podél toku Bílého potoka se už od 13. století rozkládá obec Pomezí. Už od dob svého založení prochází obec neustálým vývojem a modernizací. Největší modernizace proběhla v 70. letech, kdy byly vybudovány dva pavilony mateřské školy, zrekonstruovány obě budovy základní školy, postaveny samoobsluhy a zrekonstruován kulturní dům i budova obecního úřadu. Tím však péče o co největší blaho obyvatel nekončí a později byla zbudována ještě čerpací stanice, kanalizace včetně vodojemu a čistírny odpadních vod a opraveny silnice.

V současné době se neustále rozrůstá zástavba rodinných domů a do obce se stěhuje mnoho mladých rodin. Pro mládež byla vždy obec přívětivým místem, zmínky o prvním vyučování pochází již z roku 1712, tedy ještě o 62 let dříve, než byla školní docházka zavedena jako povinná. V současné době je školní budova vybavena i jídelnou a několika víceúčelovými hřišti. Žákům se nabízí mnoho zájmových kroužků a podílejí se také na zvelebování obce při péči o les nebo pravidelném úklidu na den země.

Právě za práci s mládeží obec získala bílou stuhu na soutěži obec roku. Pro mladé také Sbor dobrovolných hasičů, Sokol a Sbor pro občanské záležitosti pořádají mnoho aktivit jako maškarní karneval, divadelní představení a další kulturní akce. Okolí obce nabízí svým občanům příjemné prostředí pro cyklistiku a klid blízkých Žďárských vrchů je jako dělaný pro turistické výlety. V létě mohou místní navštěvovat letní kino a v zimě se dá v okolí běžkovat. Obec je lákavá i pro turisty, a to především díky své poloze přímo vedle města Poličky, kam si mohou zajít nejen na známé pivo ale i navštívit mnoho památek.