Není hasicí přístroj jako hasicí přístroj

Není hasicí přístroj jako hasicí přístroj

Všichni jsme se určitě někdy setkali s hasicím přístrojem. Visel na chodbách našich škol, v hotelích, nebo ho vídáváme každý den u dveří do naší kanceláře. Všichni víme, jak tyto přístroje zhruba fungují, a viděli jsme hned několik filmů, kde je někdo použil. Víme o nich ale skutečně všechno?

Hasicí přístroje, jak už název napovídá, používáme na hašení drobných požárů, nebo jako první pomoc před příjezdem hasičů. Jejich umístění by mělo být vždy na viditelném a strategickém místě, to znamená tam, kde hrozí reálná možnost požáru a je možné se tam v případě potřeby rychle dostat. Zvláště nutné jsou potom hasicí přístroje v dřevěných chatách a také u kutilů s autogeny, rozbrušovačkami nebo opalovacími lampami.

Není však hasicí přístroj jako hasicí přístroj a abychom to mi laici měli ještě méně jednoduché, existuje několik typů. Podle typu náplně dělíme hasicí přístroje na pěnové, vodní, práškové, sněhové a halotronové. Pěnové používáme na hašení pevných hořlavých látek. Vzhledem k tomu, že pěna obsahuje i vodu, eliminuje také žhnutí. Pokud nám však začne hořet nějaká kapalná látka, použití tohoto typu přístroje bychom se měli zcela jistě vyhnout. Vodní hasicí přístroje používáme na hašení většiny běžných materiálů. Mají však jednu výraznou nevýhodu- proud vody, který se na hašení používá je elektricky vodivý, proto jeho použití například uvnitř rodinného domu, kde není vypnutá elektřina, by mohlo mít katastrofální následky. K hašení elektrických zařízení pod proudem bychom potom využili sněhový hasicí přístroj. Tento přístroj pracuje s oxidem uhličitým a je založen na jeho rychlém vyprázdnění a vytěsněním kyslíku, který je potřebný k hoření. Využili bychom ho i při hašení hořlavých tekutin, kdy je zabráněno jejich rozstřikování, jako by tomu bylo například u hašení proudem vody. V obytných a skladových budovách, ve školách, v garážích a v dílnách volíme k hašení přístroje práškové. S tímto typem hasicího přístroje se setkáváme nejčastěji. Vzhledem k tomu, že prášek nevede elektrický proud, je jim možné hasit také zařízení pod proudem. Poslední typ, halotronové přístroje, jsou použitelné prakticky na cokoliv. Jejich nevýhodou je však vysoká cena, a proto nejsou běžně tak používané jako jejich kolegové. Používají se zejména na hašení automobilů, jemné mechaniky, počítačové techniky a jiných elektronických a zařízení.

Typů hasicích přístrojů existuje opravdu mnoho, všechny mají ale jediný úkol- zastavit začínající požár a udržet nás v bezpečí.